Zarządzanie użytkownikami systemu SARE

System SARE umożliwia tworzenie nowego użytkownika systemu z poziomu panelu SARE oraz edycję. Umożliwia to samodzielne zarządzanie poziomami uprawnień  poszczególnych pracowników. Tworzenie nowych użytkowników i edycja obecnych jest dostępna dla osób, które posiadają uprawnienia na poziomie Administratora systemu SARE.

Tworzenie nowego użytkownika

Aby stworzyć nowego użytkownika w systemie SARE, należy:

 • Po zalogowaniu do panelu SARE przejść do zakładki Preferencje -> Zarządzaj użytkownikami
 • Kliknąć w ikonę dodawania nowego użytkownika
 • Wypełnić pola na kolejnej planszy:

 

 1. Adres e-mail – jest jednocześnie loginem osoby, dla której tworzony jest dostęp. Jeśli nie zaznaczymy checkboxa ‚Aktywny’, dostęp nie będzie aktywny, tzn, nie będzie możliwe wykonanie z niego akcji.
 2. Hasło – należy podać hasło, które posłuży do pierwszego logowania. Przy pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła na własne.
 3. Język – istnieje możliwość określenia języka systemu (angielski, polski, rosyjski, niemiecki)
 4. Strefa – istnieje możliwość określenia strefy, z której pracuje użytkownik
 5. Uprawnienia – pole to daje możliwość wyboru uprawnień predefiniowanych z listy (7 poziomów) oraz nadania własnych ustawień
 6. Grupy – możliwość określenia do jakich grup użytkownik ma dostęp; w sytuacji, kiedy nie zostanie wybrana żadna grupa, użytkownik ma dostęp do wszystkich grup w systemie
 • Zaakceptować wprowadzone dane za pomocą przycisku ZAPISZ

Edycja uprawnień istniejących użytkowników

Lista wszystkich użytkowników jest dostępna w zakładce ‚Zarządzaj użytkownikami’.

W ramach zarządzania istniejącymi użytkownikami możliwe jest wykonanie następujących działań:

 1. Dodaj użytkownika na podstawie – dodaje nowego użytkownika na podstawie istniejącego; zachowane zostają uprawnienia i ustawienia pierwotnego użytkownika
 2. Zmień hasło – reset hasła dla użytkownika, po jego zmianie przy pierwszym logowaniu konieczna będzie zmiana hasła na własne
 3. Edytuj – możliwość edycji języka systemu, strefy użytkownika i dostępu do grup
 4. Uprawnienia – możliwość zmiany uprawnień dla użytkownika na jedne z predefiniowanych lub własne.
 5. Skopiuj uprawnienia do – możliwość skopiowania uprawnień wybranego użytkownika do innego istniejącego. Pojawia się okno, w którym można wybrać dla jakich adresów chcemy skopiować uprawnienia.
 6. Usuń – powoduje usunięcie użytkownika


Jak możemy Ci pomóc?