Centrum pomocy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Scenariusze subskrypcji – o co chodzi i jak to działa?

Scenariusze subskrypcji są istotnym narzędziem w systemie SARE, które umożliwiają użytkownikom precyzyjne określenie działań, jakie mają zostać wykonane w związku z trzema zdarzeniami dotyczącymi obsługi adresów e-mail. Te zdarzenia to: dopisanie adresu za pośrednictwem strony internetowej, potwierdzenie dopisania adresu e-mail oraz automatyczne wypisanie z poziomu maila.

Dzięki scenariuszom subskrypcji użytkownik może dokładnie kontrolować, jak system SARE ma reagować na te zdarzenia. Każde zdarzenie może skutkować wykonaniem jednej lub kilku akcji, które zostały wcześniej zdefiniowane przez użytkownika.

Akcje w scenariuszach subskrypcji mogą obejmować wysłanie maila administracyjnego, przekierowanie użytkownika na stronę internetową lub wyświetlenie określonego obiektu HTML/TXT, który może być np. specjalnie przygotowanym newsletterem.

Ważnym elementem scenariuszy subskrypcji jest interfejs, czyli formularz na stronie internetowej, za pomocą którego internauta dopisuje się do bazy adresów e-mail. Dla każdego interfejsu można stworzyć trzy scenariusze obsługujące powyższe zdarzenia. To daje elastyczność i możliwość dostosowania scenariuszy do różnych kontekstów czy grup odbiorców.

Jednak warto zaznaczyć, że w przypadku potwierdzenia dopisania adresu e-mail oraz automatycznego wypisania z poziomu maila, nie jest możliwe rozróżnienie ze względu na interfejs. Wynika to z faktu, że te akcje nie są związane bezpośrednio z interfejsem, ale stanowią pewne ogólne działania związane z obsługą subskrypcji.

Program SARE dostarcza użytkownikom gotowe scenariusze, które zostały stworzone dla domyślnych interfejsów. Jeśli użytkownik nie tworzy własnych scenariuszy, system automatycznie korzysta z tych domyślnych. Oczywiście, istnieje możliwość tworzenia scenariuszy dostosowanych do konkretnych potrzeb i wymagań.

Jak stworzyć scenariusz subskrypcji?

Aby stworzyć nowy scenariusz, użytkownik musi przejść przez kilka kroków. Przed rozpoczęciem tworzenia scenariusza, warto zdefiniować jego elementy: zdarzenie, interfejs, akcję i rodzaj obiektu. Ostatni element, czyli obiekt, użytkownik tworzy w części “obiekty”, gdzie może przygotować różnego rodzaju materiały do wysyłki lub wyświetlenia.

W celu utworzenia nowego scenariusza, użytkownik powinien postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Przejdź do menu głównego i wybierz zakładkę “scenariusze akcji”. Kliknij w link “nowy scenariusz”.
 2. Wybierz rodzaj zdarzenia, które chcesz obsłużyć. Na przykład, może to być potwierdzenie dopisania adresu e-mail, automatyczne wypisanie lub dopisanie adresu poprzez stronę internetową.
 3. Wybierz odpowiedni rodzaj interfejsu. Dostępne są różne warianty interfejsów, które można dopasować do konkretnych potrzeb.
 4. Wybierz akcję lub akcje, które mają zostać wykonane po wystąpieniu zdarzenia. Może to być wysłanie maila, przekierowanie na stronę internetową lub wyświetlenie określonego obiektu HTML/TXT.
 5. Wybierz odpowiedni obiekt, który ma zostać wysłany lub wyświetlony w ramach akcji. Może to być newsletter, specjalna strona WWW lub inny materiał przygotowany wcześniej w systemie SARE.
 6. Zapisz scenariusz, klikając przycisk “zapisz”.

Warto pamiętać, że dla każdego zdarzenia można utworzyć wiele scenariuszy, co pozwala na bardziej elastyczną obsługę subskrypcji i dostosowanie działań do różnych kontekstów.

Automatyczne wypisanie – co się dzieje po kliknięciu “remove link”?

Scenariusz automatycznego wypisania dotyczy sytuacji, gdy internauta decyduje się opuścić listę mailingową poprzez kliknięcie w tzw. “remove link” znajdujący się w stopce newslettera.

Po tym zdarzeniu, system SARE może podjąć różne akcje w zależności od ustawionych scenariuszy. Oto kilka przykładów takich działań:

 • Wysłanie maila – można zaprogramować wysłanie dowolnego newslettera w wersji HTML lub TXT jako potwierdzenia wypisania się z listy. Jednak zalecamy zachowanie ostrożności w tej kwestii, ponieważ wypisując się, internauta wyraża zrozumienie, że nie życzy sobie dalszych e-maili od danego nadawcy.
 • Wyświetlenie komunikatu HTML/TXT – system może wyświetlić specjalny komunikat w formie strony WWW znajdującej się w SARE. Ten komunikat może być przygotowany jako obiekt specjalny w systemie.
 • Przekierowanie na stronę internetową – system może przekierować osobę, która wypisuje się ze strony, na dedykowaną stronę z np. tekstem podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty jako “przekierowanie”).

Takie scenariusze pozwalają na elastyczne zarządzanie procesem wypisywania się subskrybentów i zapewniają spójne i zgodne z oczekiwaniami działanie systemu SARE.

Potwierdzenie dodania adresu e-mail – co się dzieje po kliknięciu w link?

Scenariusz potwierdzenia dodania adresu e-mail dotyczy sytuacji, gdy internauta otrzymuje e-mail administracyjny z prośbą o potwierdzenie rejestracji i klikając w specjalny link, akceptuje dodanie swojego adresu do listy mailingowej.

Po tym zdarzeniu, system SARE może wykonać różne akcje, które zostały zdefiniowane w scenariuszach. Oto kilka przykładów działań, które mogą być realizowane:

 • Wysłanie maila – można zaprogramować wysłanie dowolnego maila w wersji HTML lub TXT jako potwierdzenia dodania adresu. Może to być newsletter, e-kartka lub inny materiał przygotowany w systemie.
 • Wyświetlenie komunikatu HTML/TXT – system może wyświetlić specjalną stronę WWW znajdującą się w SARE jako potwierdzenie dodania adresu. Ta strona może być stworzona jako obiekt specjalny w systemie.
 • Przekierowanie na stronę internetową – system może przekierować osobę, która potwierdza dodanie adresu, na dedykowaną stronę z np. tekstem podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty jako “przekierowanie”).

Dzięki tym scenariuszom można skutecznie zarządzać procesem potwierdzania rejestracji i zapewnić spójność komunikacji oraz oczekiwane reakcje ze strony subskrybentów.

Dopisanie adresu poprzez stronę internetową – co się dzieje po wpisaniu adresu e-mail?

Scenariusz dopisania adresu poprzez stronę internetową dotyczy sytuacji, gdy internauta wpisuje swój adres e-mail na listę subskrypcyjną za pomocą odpowiedniego formularza na stronie.

Po tym zdarzeniu, system SARE może wykonać różne akcje, które zostały zdefiniowane w scenariuszach. Oto kilka przykładów działań, które mogą wystąpić:

 • Wyświetlenie komunikatu HTML/TXT – system może wyświetlić specjalną stronę WWW znajdującą się w SARE jako potwierdzenie dodania adresu. Ta strona może być przygotowana jako obiekt specjalny w systemie, tak jak normalny newsletter.
 • Przekierowanie na stronę internetową – system może przekierować osobę, która dopisuje się na listę, na dedykowaną stronę z np. tekstem podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty jako “przekierowanie”).
 • Wysłanie maila administracyjnego – system może automatycznie wysłać maila administracyjnego w wersji tekstowej (TXT) z prośbą o potwierdzenie dodania adresu do bazy. Taki mail jest wysyłany jedynie w formacie tekstowym, aby był kompatybilny z różnymi programami pocztowymi i systemami operacyjnymi. Ważne jest, aby taki mail nie był zbyt obszerny i nie przypominał spamu, aby nie irytować osób, które nie są zainteresowane subskrypcją.

Scenariusze subskrypcji dają możliwość dostosowania działania systemu SARE do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkowników. Pozwalają na pełną kontrolę nad procesem subskrypcji oraz skuteczną komunikację z subskrybentami.

To właśnie dzięki scenariuszom subskrypcji system SARE staje się potężnym narzędziem do zarządzania subskrypcjami i efektywnego komunikowania się z odbiorcami.

Czy ten artykuł był pomocny?

Anna Małecka

Business Development Director

Advisor photo

Kochamy pomagać.
Naprawdę!

Nadal nie jesteś pewien, czego potrzebujesz? Zadzwoń do nas. Chętnie pomożemy, nawet jeśli nie jesteś klientem.

Porozmawiajmy