Centrum pomocy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wskaźnik jakości adresu a wpływ na efekty kampanii

Wskaźnik jakości to rozwiązanie, które pozwala w łatwy sposób zweryfikować czy wiadomość została odczytana, zignorowana czy też odnotowany został zwrot. Możemy ocenić wartość wskaźnika na podstawie takich zdarzeń jak wysłanie wiadomości, odnotowanie otwarcia wiadomości, kliknięcie w link lub odnotowanie zwrotu.

Zdarzenia “pozytywne”, czyli otwarcie i kliknięcie, powodują wzrost wartości wskaźnika. Oznacza to, że wysyłanie wiadomości do takiej osoby spotyka się z reakcją i kolejne wysyłki mają sens. W przypadku odnotowania zwrotu, wartość wskaźnika spada, co oznacza, że kolejne wysyłki prawdopodobnie nie docierają do odbiorcy i dalsza komunikacja nie powinna nic zmienić. Samo wysłanie wiadomości powoduje zneutralizowanie wskaźnika – wiadomości docierają, ale brakuje reakcji. Wskaźnik jakości przyjmuje wartości od 0% do 100%.

Sposób klasyfikacji

Mechanizm wyliczania wskaźnika jakości wzrasta po otwarciu lub kliknięciu, natomiast spada po odnotowaniu zwrotu. Samo odebranie wiadomości powoduje neutralizację wskaźnika. W związku z przyjęciem skali procentowej i wartości 0-100%, konkretne wartości wskaźnika można interpretować w następujący sposób:

 • 0% – regularne zwroty, wiadomości wysyłane na ten adres nie docierają do odbiorcy. Istnieją małe szanse, że kolejne wiadomości wysłane na adres o jakości 0% zostaną otwarte lub kliknięte.
 • 25% – odnotowano zwrot, ale adres należy nadal wykorzystywać, najlepiej mniej aktywnie. W przypadku takiej wartości wskaźnika warto wstrzymać się z wysyłkami i kolejną zrealizować za jakiś czas – jeżeli problem z dostarczaniem był chwilowy, to kolejna wysyłka powinna spowodować wzrost wskaźnika.
 • 50% – stan neutralny – nie posiadamy dla takiego adresu informacji o zwrotach, ale też nie ma otwarć i kliknięć. Wiadomość została dostarczona, ale nic więcej się nie działo.
 • Powyżej 50% – odbiorca otwiera i klika wiadomości. Wiadomości wysyłane do adresów oznaczonych w ten sposób są dostarczane, a odbiorca reaguje na nie. Im wyższa wartość tym częstsza reakcja.

Każda wysyłka bez żadnej akcji (tj. zwrotu, otwarcia, kliknięcia) powoduje zmianę wskaźnika i zmierza w kierunku 50%. Dla wartości wskaźnika mniejszej niż 50% (z odnotowanym zwrotem), wysłanie wiadomości spowoduje wzrost wskaźnika. Dzięki temu dla adresów z pojedynczymi przypadkami niedostarczenia z czasem wartość ich wskaźnika osiągnie 50%. Podobnie jest w przypadku, gdy wskaźnik jest wyższy niż 50%. Brak reakcji obniża wartość wskaźnika aż do zneutralizowania.

Wykorzystanie w systemie

Wskaźnik jakości pojawia się w kilku miejscach w systemie:

 • Preferencje → wyświetlanie danych: W tym miejscu można ustawić wyświetlanie wskaźnika podczas przeglądania adresów. Aby włączyć tę opcję, należy zaznaczyć checkbox obok pola.
 • Kolumna na liście adresów: Podczas przeglądania adresów, zarówno z poziomu “Adresy → przeglądaj wszystkie”, wyników wyszukiwania oraz przeglądania grupy, możliwe jest wyświetlenie wartości wskaźnika. Widoczność kolumny zależy od ustawień w preferencjach.
 • Wyszukiwarka adresów: Narzędzie wyszukiwania adresów zostało rozbudowane o pole “jakość”, dzięki czemu można łatwo odszukać adresy o jakości np. mniejszej niż 25%, większej niż 50% lub równej 0%. UWAGA!! W wyszukiwarce podaje się jedynie wartość liczbową bez znaku %.
 • Informacja na karcie adresów: Przeglądając szczegóły dotyczące adresów email, możliwe jest sprawdzenie ich jakości. Informuje o tym pole “jakość” w sekcji “detale adresu”.
 • Dostęp w filtrach: Filtry wykorzystywane w wysyłkach email oraz SMS mają możliwość sprawdzania wartości wskaźnika jakości. Dzięki temu łatwo można wybrać osoby z odpowiednim wskaźnikiem, co ułatwia proces selekcji adresów.
 • Dostęp w SAREscript: Wartość wskaźnika jakości można wykorzystać w funkcjach SAREscript. Aby pobrać wartość wskaźnika, można skorzystać z funkcji get_val() i jako cechę wskazać quality. Przykład skryptu do wyświetlenia wskaźnika na ekranie: $jakosc=get_val(“quality”); print($jakosc);

Przykłady zastosowania

Wskaźnik jakości dostarcza informację na temat tego, czy dany adres odbiera wiadomości czy też odnotowujemy zwrot. Dlatego wartość wskaźnika najlepiej wykorzystywać bezpośrednio przy filtrowaniu bazy do wysyłki lub tworzenia segmentów. Oto kilka praktycznych sposobów wykorzystania:

 • Prosty filtr pomijający adresy najgorszej jakości. Wiadomość wysyłana do adresów o wskaźniku jakości na poziomie przynajmniej 50% – do tych osób docierają wiadomości, a wartość wskaźnika zwrotów powinna być niska.
 • Prosty filtr pozwalający wysłać wiadomość do adresów, na które odbiorcy reagują. Wybór adresów o wskaźniku większym niż 50% (przynajmniej 51%) pozwala dotrzeć do osób, które przynajmniej raz na jakiś czas otworzyły lub kliknęły maila.
 • Prosty filtr weryfikujący jakość adresu – sprawdzenie, czy zwroty były tymczasowe. Wysyłka do osób ze wskaźnikiem mniejszym niż 50%. Najlepiej z atrakcyjną treścią i zachętą do aktywności – otwarcie lub kliknięcie spowoduje wzrost wskaźnika.
 • Cykliczna segmentacja bazy. Podział bazy według wskaźnika zwrotów wraz z datą przeniesienia do grupy pozwoli odpowiednio zarządzać adresami, gdzie wskaźnik jakości spadł poniżej 50%. Takie adresy powinny zostać wyłączone z wysyłek na jakiś czas, aby wyeliminować np. problem z przepełnioną skrzynką. Po ustalonym czasie adres może wrócić do zwykłych wysyłek w celu próby dostarczenia maila.

Czy ten artykuł był pomocny?

Anna Małecka

Business Development Director

Advisor photo

Kochamy pomagać.
Naprawdę!

Nadal nie jesteś pewien, czego potrzebujesz? Zadzwoń do nas. Chętnie pomożemy, nawet jeśli nie jesteś klientem.

Porozmawiajmy