Centrum pomocy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Generator formularzy – kod modułu do subskrypcji na stronie internetowej

Generator formularzy – kodu modułu do subskrypcji na stronie internetowej

Aby umieścić moduł subskrypcji na stronie internetowej, wystarczy wygenerować kod HTML po wybraniu odpowiednich parametrów. Można to zrobić w module Preferencje, w sekcji Generator formularzy.

Krok 1 – Ustawienie scenariuszy subskrypcji

W tej części systemu możesz określić, jakie akcje mają zostać wykonane po trzech zdarzeniach związanych z obsługą adresu e-mail:

 • Dodanie adresu przez stronę internetową.
 • Błędne dane przy dodawaniu adresu lub istniejący już adres w bazie.
 • Potwierdzenie dodania adresu e-mail lub automatyczne wypisanie z poziomu maila.

Dla każdego z tych zdarzeń możesz określić akcje, takie jak wysłanie maila administracyjnego, przekierowanie na stronę internetową lub wyświetlenie obiektu HTML/TXT (strony WWW).

Ważne jest, aby każdy scenariusz był pisany dla konkretnego interfejsu, czyli formularza na stronie internetowej, za pomocą którego użytkownik dodaje się do bazy adresów e-mail. Dla każdego interfejsu powinny być stworzone przynajmniej trzy scenariusze obsługujące wymienione wcześniej zdarzenia.

Należy pamiętać, że potwierdzenie dodania adresu e-mail oraz automatyczne wypisanie nie są rozróżniane ze względu na interfejs, ponieważ te akcje nie są związane z konkretnym formularzem. Program SARE udostępnia kilka gotowych scenariuszy, które są dostępne dla interfejsów domyślnych. Jeśli nie stworzysz własnych scenariuszy, program będzie korzystał z domyślnych.

Scenariusz dla zdarzenia – dodanie adresu przez stronę internetową

W tym scenariuszu określasz, jakie akcje mają zostać wykonane po dodaniu adresu e-mail na listę subskrypcyjną. Możliwe akcje to:

 • Wyświetlenie obiektu HTML/TXT – jest to obiekt zapisany w SARE, który zostanie wyświetlony jako zwykła strona internetowa.
 • Przekierowanie na stronę internetową – osoba dodająca się na listę zostanie przekierowana na stronę z podziękowaniem.
 • Wysłanie maila administracyjnego (TXT) – e-mail zawierający prośbę o potwierdzenie dodania adresu do bazy. Ten e-mail jest wysyłany tylko w wersji tekstowej, aby być kompatybilnym z różnymi programami pocztowymi i systemami operacyjnymi.

Scenariusz dla zdarzenia – potwierdzenie dodania adresu e-mail

W tym scenariuszu określasz, jakie akcje mają zostać wykonane po potwierdzeniu dodania adresu e-mail. Możliwe akcje to:

 • Wyświetlenie obiektu HTML/TXT – jest to obiekt zapisany w SARE, który zostanie wyświetlony jako zwykła strona internetowa.
 • Przekierowanie na stronę internetową – osoba potwierdzająca zostanie przekierowana na stronę z podziękowaniem.
 • Wysłanie maila administracyjnego (TXT) – e-mail zawierający prośbę o potwierdzenie dodania adresu do bazy. Ten e-mail jest wysyłany tylko w wersji tekstowej, aby być kompatybilnym z różnymi programami pocztowymi i systemami operacyjnymi.

Scenariusz dla zdarzenia – automatyczne wypisanie

W tym scenariuszu określasz, jakie akcje mają zostać wykonane po wypisaniu się użytkownika z listy subskrypcyjnej. Możliwe akcje to:

 • Wysłanie maila – wysłanie dowolnego newslettera w wersji HTML lub TXT. Należy jednak pamiętać, że wypisując się z listy, użytkownik daje do zrozumienia, że nie chce otrzymywać więcej e-maili od nadawcy.
 • Wyświetlenie obiektu HTML/TXT – jest to obiekt zapisany w SARE, który zostanie wyświetlony jako zwykła strona internetowa.
 • Przekierowanie na stronę internetową – osoba wypisująca się zostanie przekierowana na stronę z podziękowaniem.

Definiowanie scenariuszy

Przed stworzeniem scenariusza należy określić jego elementy: zdarzenie, interfejs, akcję i rodzaj obiektu. Obiekt użytkownik tworzy w sekcji Komunikaty subskrypcji. Aby utworzyć nowy scenariusz, należy przejść do zakładki Scenariusze akcji i kliknąć “Nowy scenariusz”. Następnie wybierz rodzaj zdarzenia, interfejsu i akcji, a także obiektu, który zostanie wysłany lub wyświetlony. Scenariusz zapisuje się, klikając “Zapisz”. Można stworzyć kilka scenariuszy dla każdego zdarzenia.

Krok 2 – Ustawienie komunikatów subskrypcji

Komunikaty subskrypcji są elementem scenariuszy akcji. Są to dowolne informacje w postaci HTML lub tekstowej, które automatycznie zostaną wyświetlone lub wysłane do użytkownika po wykonaniu określonej czynności, takiej jak dodanie adresu przez stronę internetową, potwierdzenie dodania adresu e-mail lub automatyczne wypisanie z poziomu maila.

Wyróżniamy trzy rodzaje obiektów

 • Mail administracyjny TXT – najczęściej jest to mail z prośbą o potwierdzenie dodania się do bazy.
 • Obiekt HTML/TXT – może to być dowolna strona HTML stworzona i umieszczona w SARE lub dowolny e-mail (w wersji HTML lub TXT), np. aktualny newsletter.
 • Przekierowanie – adres URL prowadzący do strony znajdującej się “poza” SARE.

Wszystkie zdefiniowane obiekty są wyświetlane w tabeli. Program SARE zawiera kilka standardowych obiektów, na przykład e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji.

Opis kolumn

 • Identyfikator obiektu – unikalny identyfikator obiektu. Pierwsze dwie litery oznaczają rodzaj obiektu, a trzy kolejne cyfry to numer obiektu (MA – mail administracyjny, ME – HTML/TXT, RE – przekierowanie).
 • Tytuł obiektu – temat e-maila lub tytuł strony internetowej.
 • Opis obiektu – objaśnienie lub komentarz dotyczący zawartości obiektu.
 • Typ obiektu – informacja, czy obiekt jest w formacie HTML czy TXT.
 • Ostatnia modyfikacja obiektu – data ostatniej zmiany w obiekcie.
 • Scenariusz – informacja o scenariuszu, do którego przypisany jest obiekt. Jeden obiekt może być przypisany do kilku scenariuszy.
 • Kodowanie podczas wysyłania – rodzaj kodowania używanego podczas wysyłania obiektu jako e-mail.
 • Edytuj obiekt – możliwość wprowadzania zmian w istniejących obiektach.

Dodawanie nowych obiektów

Aby dodać nowy obiekt, należy przejść do zakładki Obiekty specjalne. Następnie wybierz rodzaj obiektu (TXT/HTML, mail administracyjny, przekierowanie) z listy znajdującej się nad tabelą “Dodaj nowy obiekt” i potwierdź wybór, klikając przycisk “Utwórz”.

W formularzu do tworzenia obiektu typu “Mail administracyjny – TXT” należy wpisać opis obiektu, tytuł e-maila i wybrać kodowanie obiektu. W przypadku formularza do tworzenia obiektu typu “HTML/TXT” lub “Przekierowanie” należy podać opis obiektu, tytuł strony/e-maila, kodowanie obiektu i odpowiednio treść e-maila lub adres URL przekierowania.

Warto zauważyć, że dowolna wiadomość HTML lub tekstowa zapisana w części Mailing -> robocze może być użyta jako komunikat subskrypcji. Wystarczy go zapisać jako komunikat subskrypcji w sekcji “Utwórz komunikat subskrypcji”.

Krok 3 – Przygotowanie interfejsu

Ta część umożliwia podpięcie modułu subskrypcji do strony internetowej w celu zbierania adresów e-mail do bazy w SARE. Każdy interfejs jest obsługiwany oddzielnie, co pozwala na zbieranie adresów z różnych stron, zapewniając wyświetlanie komunikatów w odpowiednich językach. Aby utworzyć nowy interfejs, należy wybrać numer i nazwę interfejsu w tabeli “Opis interfejsu” i kliknąć “Aktualizuj”.

Krok 4 – Generowanie kodu

Z pomocą generatora można uzyskać formularz HTML do zbierania adresów e-mail na stronie internetowej. Formularz taki należy umieścić na stronie, na której użytkownicy będą mieli możliwość zapisania się do bazy. Przed wygenerowaniem formularza HTML należy ustawić kilka parametrów, takich jak numer interfejsu (jeśli nie wybierzesz żadnego, zostanie użyty interfejs domyślny), kodowanie znaków (ISO-8859-2 dla polskich znaków, UTF-8 dla znaków międzynarodowych), grupę, do której użytkownik zostanie dopisany oraz listę cech, które użytkownik będzie mógł zdefiniować przy zapisywaniu się do bazy (lista cech może być pusta).

Po ustaleniu wszystkich parametrów, możesz wygenerować formularz HTML, klikając przycisk “Generuj kod HTML”. Wygenerowany kod pojawi się w okienku poniżej przycisku. Skopiuj ten kod i umieść go na stronie internetowej, na której chcesz umieścić formularz subskrypcji.

Dzięki wykorzystaniu generatora formularzy SARE, proces dodawania modułu subskrypcji na stronę WWW staje się prosty i intuicyjny. Wystarczy ustawić odpowiednie parametry, a system wygeneruje kod HTML gotowy do umieszczenia na stronie.

Korzystając z tego rozwiązania, możesz łatwo zbierać adresy e-mail od użytkowników, dostosowując scenariusze subskrypcji do swoich potrzeb. Wszystko to pozwala na skuteczne zarządzanie subskrypcjami i komunikacją z użytkownikami.

Zalety korzystania z generatora formularzy SARE to:

 • Szybkie i łatwe tworzenie formularzy subskrypcji na stronie internetowej.
 • Możliwość personalizacji scenariuszy subskrypcji, uwzględniając różne zdarzenia i akcje.
 • Zbieranie adresów e-mail w celu budowania bazy subskrybentów.
 • Dostęp do gotowych scenariuszy i obiektów, które można łatwo dostosować do swoich potrzeb.
 • Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający konfigurację i zarządzanie modułem subskrypcji.

Dzięki generatorowi formularzy SARE, możesz skutecznie zarządzać subskrypcjami na swojej stronie internetowej i utrzymywać regularną komunikację z użytkownikami poprzez wysyłanie newsletterów, informacji o promocjach lub innego rodzaju komunikatów.

Scenariusze subskrypcji pozwalają na automatyzację procesu rejestracji, potwierdzenia i wypisania z listy, co ułatwia utrzymanie czystej i aktualnej bazy subskrybentów.

Jeśli szukasz prostego i efektywnego sposobu na zintegrowanie modułu subskrypcji na swojej stronie WWW, wykorzystanie generatora formularzy SARE jest rozwiązaniem wartym rozważenia.

Czy ten artykuł był pomocny?

Anna Małecka

Business Development Director

Advisor photo

Kochamy pomagać.
Naprawdę!

Nadal nie jesteś pewien, czego potrzebujesz? Zadzwoń do nas. Chętnie pomożemy, nawet jeśli nie jesteś klientem.

Porozmawiajmy