Centrum pomocy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Flowchart – łatwe zarządzanie analizami i wysyłkami

Flowchart to narzędzie oparte na metodzie “przeciągnij i upuść”, które umożliwia wygodne selekcjonowanie adresów do analizy i wysyłek. Dzięki możliwości wyboru różnorodnych filtrów, możemy odnosić się do danych deklaratywnych oraz danych behawioralnych wynikających z historii kontaktu e-mail.

Aby uruchomić Flowchart, przejdź do zakładki “Zaawansowane” w bocznym menu systemu SARE i wybierz “Nowa selekcja”. Po prawej stronie znajduje się panel komponentów, z którego możesz “przeciągać” poszczególne bloczki, tworząc schemat selekcji adresów.

Filtry prostych filtrów

Filtry proste działają podobnie jak standardowe filtry w SARE. Możemy sprawdzać warunki takie jak: czy adres e-mail kończy się na sare.pl, czy cecha Płeć = K, czy cecha Wiek ≥ 28. Wystarczy wybrać odpowiednią cechę i określić zależność w stosunku do podanej wartości. Możemy również użyć innych cech lub wkleić wartość z innego źródła.

Filtry losowe pozwalają wybrać konkretną liczbę adresów, które zostaną wylosowane z wcześniej wybranych grup. Możemy także określić prawdopodobieństwo, z jakim adres e-mail może zostać wylosowany, co jest przydatne np. w konkursach zawierających element losowości.

Grupowe filtry pozwalają sprawdzić, czy analizowany adres znajduje się lub nie znajduje się w wskazanych grupach.

Filtry wysyłek

Filtry wysyłek pozwalają sprawdzić, czy dla danego adresu e-mail została wysłana określona wiadomość, czy dany adres otworzył wiadomość lub czy kliknął w linki w wiadomości. Możemy także określić konkretny URL znajdujący się w wiadomości e-mail lub sprawdzić, czy dany adres odnotował zwrot wiadomości.

Filtry kampanii

Filtry kampanii umożliwiają sprawdzenie, czy dany adres e-mail otworzył lub kliknął w linki w dowolnej wiadomości w wskazanej kampanii. Możemy również sprawdzić, czy dany adres odnotował zwrot wiadomości w tej kampanii.

Filtry limitów

Flowchart został wzbogacony o nowe filtry, które pozwalają lepiej dobrać target do wysyłki.

Limit wysłanych/zaplanowanych pozwala wyłączyć z analizy adresy, które otrzymały określoną liczbę wiadomości e-mail. Filtr może również sprawdzać zaplanowane wysyłki. Dostępne są predefiniowane zakresy czasu oraz opcja samodzielnego wskazania zakresu dat.

Limit otwarć pozwala wytypować adresy osób, które otworzyły lub nie otworzyły określoną liczbę wiadomości w ustalonym przedziale czasu.

Limit kliknięć pozwala wytypować adresy osób, które kliknęły lub nie kliknęły określoną liczbę wiadomości w ustalonym przedziale czasu.

Limit zwrotów pozwala zarządzać adresami odnotowującymi zwroty. Filtr pozwala odsiać adresy osób, do których wiadomość nie dotarła określoną liczbę razy lub na ustalonym poziomie procentowym. Analiza jest wykonywana w ustalonym zakresie czasu.

Tworzenie i analiza schematów

Aby stworzyć schemat selekcji adresów, przeciągnij bloczek źródła grupy z prawego menu komponentów na pole robocze. Następnie przejdź do ustawień tego bloczka i wybierz, jakie grupy mają być uwzględniane w analizie. Możesz zaznaczyć wiele grup, korzystając z przycisku CTRL.

Łącząc bloczki źródła, filtrów i bloczka wykonawczego w postaci licznika, tworzymy ścieżkę analizy. Ze znaku plus wychodzą wyniki spełniające podane kryteria, ze znaku minus natomiast wyniki, które nie spełniają założonych kryteriów.

Po dołączeniu bloczka wykonawczego – licznika – możemy obliczyć stworzony schemat, korzystając z przycisku “Oblicz”. Czas obliczeń zależy od wielkości bazy danych i złożoności schematu. Po obliczeniu, wyniki zostaną wyświetlone jako liczby, wskazujące ile adresów spełniło kryteria.

Stworzony schemat może być zapisany i wykorzystany w przyszłości. Zapisane schematy są dostępne w Menu Zaawansowane → Flowchart → Selekcje.

Wyniki wygenerowane przez Flowchart można zarządzać poprzez dwukrotne kliknięcie na bloczek licznika. Możemy dodać adresy do istniejącej grupy, utworzyć nową grupę, usunąć adresy spełniające kryteria lub utworzyć wysyłkę typu “Rezerwacja” i dokończyć jej planowanie z poziomu Mailing → Wysyłanie.

Przykładowy Flowchart:

  • Wybierz źródło (grupę) – możesz wybrać jedną lub kilka, przytrzymując klawisz CTRL.
  • Wybierz warunek, np. ile adresów kończy się na “gmail.com”.
  • Połącz z komponentem wykonawczym i kliknij “Oblicz”.

Zapraszamy do korzystania z narzędzia Flowchart, które umożliwi Ci łatwe zarządzanie analizami i wysyłkami.

Czy ten artykuł był pomocny?

Anna Małecka

Business Development Director

Advisor photo

Kochamy pomagać.
Naprawdę!

Nadal nie jesteś pewien, czego potrzebujesz? Zadzwoń do nas. Chętnie pomożemy, nawet jeśli nie jesteś klientem.

Porozmawiajmy