Centrum pomocy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Analiza zwrotów – przyczyny niedostarczenia wiadomości

Najczęstsze przyczyny niedostarczenia wiadomości to:

Zwroty uniemożliwiające dostarczenie wiadomości

Oto zwroty, które uniemożliwiają dalsze dostarczenie wiadomości:

 • 511 – Nieprawidłowa nazwa użytkownika
  Użytkownik o podanym adresie nie istnieje, a jego konto prawdopodobnie zostało usunięte. Dlatego wiadomość nie może być dostarczona.
 • 512 – Nie ma takiej domeny
  Wskazana domena nie jest adresem systemu pocztowego. To oznacza, że albo taka domena nie istnieje, albo nie można dla niej określić serwera poczty, co uniemożliwia dostarczenie wiadomości.
 • 513 – Nieznany adres email
  Wskazany adres e-mail jest niepoprawny, ponieważ nie istnieje takiego użytkownika, nie ma takiego serwera pocztowego lub adres jest niepoprawny składniowo. Dlatego nie jest możliwe dostarczenie wiadomości.
 • 517 – Niewłaściwy adres nadawcy
  Adres nadawcy jest niepoprawny według systemu pocztowego, co uniemożliwia dalsze przekazywanie wiadomości.
 • 521 – Nieaktywna skrzynka pocztowa
  Skrzynka pocztowa istnieje, ale jest wyłączona i nie przyjmuje wiadomości. Najczęściej skrzynka jest wyłączona przez administratora, co oznacza, że dostarczenie wiadomości jest niemożliwe.
 • 523 – Wiadomość zbyt długa
  Przesłana wiadomość jest dłuższa niż maksymalny limit na jedną wiadomość ustalony przez administratora serwera adresata. Dlatego wiadomość nie może być dostarczona.
 • 530 – Niezdefiniowany błąd systemu pocztowego
  Podczas przesyłania wiadomości, system pocztowy adresata zasygnalizował błąd, ale nie sprecyzował przyczyny niedostarczenia. W takiej sytuacji dostarczenie wiadomości jest niemożliwe.
 • 532 – System nie akceptuje wiadomości zewnętrznych
  System pocztowy adresata istnieje, ale nie akceptuje wiadomości przysyłanych z zewnątrz. Możliwe jest wysłanie wiadomości jedynie z tego samego serwera (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 535 – System pocztowy skonfigurowany nieprawidłowo
  Wiadomość nie została dostarczona, ponieważ system pocztowy adresata ma błędy w konfiguracji (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 540 – Niezdefiniowany błąd połączenia sieciowego
  W czasie dostarczania przesyłki wystąpił błąd trudny do zdefiniowania w komunikacji pomiędzy systemami pocztowymi nadawcy i odbiorcy (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 541 – Brak odpowiedzi od serwera pocztowego
  System pocztowy nie odpowiada. Podczas próby wysyłania wiadomości, serwer pocztowy nie odpowiedział, ponieważ był wyłączony, zajęty lub z innej przyczyny nie był w stanie nawiązać połączenia (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 542 – Błąd transmisji
  Wystąpiły problemy podczas wysyłania wiadomości. Połączenie między systemami pocztowymi zostało nawiązane, ale nie było możliwe jego dokończenie (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 543 – Problem z serwerem DNS
  Podczas przesyłania wiadomości system nie mógł nawiązać połączenia z serwerem DNS obsługującym domenę adresata i zaprzestał dalszych prób wysyłania (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 544 – Brak możliwości routingu
  Podczas wysyłania wiadomości serwer pocztowy miał problem z wskazaniem następnego serwera (nie był w stanie uzyskać koniecznych informacji z serwera DNS o kolejnym serwerze) na drodze routingu (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 546 – Wykryto pętle routingu
  Problemy z routingiem wiadomości. Pętla routingu spowodowała, że wiadomość została odrzucona, ponieważ zbyt wiele razy była przekazywana do kolejnych serwerów lub tablice routingu były nieprawidłowe (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 547 – Czas przesyłki został przekroczony
  Upłynął maksymalny czas wysyłania wiadomości (prawdopodobnie na skutek wystąpienia innych błędów) i nie została ona dostarczona. W takim wypadku system pocztowy nie ponawia prób wysłania wiadomości (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 550 – Niezdefiniowany błąd protokołu pocztowego
  Podczas wysyłania wiadomości wystąpił bliżej nieokreślony błąd protokołu pocztowego (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 552 – Błąd składni
  Podczas przesyłania wiadomości została wykonana próba wywołania nieistniejącej komendy lub komendy niepoprawnej gramatycznie. Najczęściej przyczyną błędu jest niepoprawnie skonfigurowany serwer pocztowy adresata (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 554 – Nieprawidłowy argument komendy
  Błędny argument polecenia protokołu pocztowego. Najczęściej przyczyną błędu jest niepoprawnie skonfigurowany serwer pocztowy adresata (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 571,594 – Odmowa przekazania wiadomości
  Wiadomość została odrzucona przez serwer odbiorczy, ze względu na własną politykę filtrowania wiadomości lub ze względu na adres nadawcy lub odbiorcy (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 591 – Wiadomość zablokowana za względu na zawartość
  Wiadomość zawiera niedozwoloną treść np. zabronione słowa, załączniki (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 592 – Wiadomość zawiera skrypt HTML
  W przesłanej wiadomości znajduje się treść HTML, w której został osadzony skrypt (np. JavaScript) a serwer adresata nie zezwala na taką treść (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 574 – Wymagana autentykacja/weryfikacja
  Serwer odbiorczy został źle skonfigurowany.

Pozostałe zwroty

Są to zwroty, które umożliwiają dostarczenie wiadomości:

 • 421 – Skrzynka czasowo wyłączona
  Skrzynka pocztowa istnieje, ale została tymczasowo wyłączona przez administratora systemu pocztowego i nie przyjmuje wiadomości. Jeśli zostanie ponownie aktywowana, wiadomość zostanie dostarczona.
 • 422 – Przepełniona skrzynka adresata
  Wiadomość nie dotarła do adresata, ponieważ nie ma miejsca na nowe wiadomości. System pocztowy będzie próbował ponownie wysłać wiadomość. Jeśli użytkownik skasuje starsze wiadomości i zwolni miejsce, wiadomość zostanie dostarczona.
 • 441 – Brak odpowiedzi od serwera pocztowego
  Serwer pocztowy adresata nie odpowiadał podczas wysyłania wiadomości, ponieważ był zajęty lub nie był w stanie nawiązać połączenia.
 • 443 – Błąd serwera routingu
  Podczas wysyłania wiadomości system nie mógł połączyć się z serwerem DNS obsługującym dany adres.
 • 445 – System pocztowy adresata przeciążony
  System pocztowy adresata był przeciążony i nie był w stanie odebrać wiadomości.
 • 447 – Opóźnienie w dostarczeniu przesyłki
  Podczas wysyłania wiadomości przekroczono limit czasu.
 • 470 – Niezdefiniowany błąd bezpieczeństwa po stronie klienta
  Wystąpiły trudne do zdefiniowania problemy z zabezpieczeniami po stronie serwera adresata, co utrudnia dostarczenie wiadomości.
 • 530 – Niezidentyfikowany błąd systemu pocztowego
  Podczas przesyłania wiadomości system pocztowy adresata zasygnalizował błąd, ale nie sprecyzował przyczyny niedostarczenia.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą zrozumieć przyczyny niedostarczenia wiadomości. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Anna Małecka

Business Development Director

Advisor photo

Kochamy pomagać.
Naprawdę!

Nadal nie jesteś pewien, czego potrzebujesz? Zadzwoń do nas. Chętnie pomożemy, nawet jeśli nie jesteś klientem.

Porozmawiajmy