Prawidłowe przygotowanie grafik do mailingu

W celu prawidłowego przygotowania grafiki, która następnie zostanie wykorzystana do opracowania kodu HTML należy stosować następujące rozwiązania:

1. Optymalna szerokość grafiki to 600-700 pikseli.

2. Zapisana w formacie .jpg, .png lub .gif.

3. Jeśli fragment grafiki ma być personalizowany w miejscu personalizacji powinno zostać zastosowane jednolite tło.
Zastosowany rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 10 pikseli, a rodzaj powinien należeć do grupy czcionek popularnie wykorzystywanych w Internecie. Miejsce przeznaczone na tekst personalizowany powinno być na tyle duże, aby zmieściła się tam najdłuższa dopuszczalna zmienna wartość cechy (np. stosując zmienną Miasto, jeden adres może mieć przypisaną wartość Ełk a drugi Nowy Dwór Mazowiecki).

4. Maksymalna waga grafiki nie powinna przekraczać 100-150KB.

5. Parametr rozdzielczości grafiki powinien zostać zapisany z wartością nie większą niż 72dpi.

6. Przygotowana do zamieszczenia w newsletterze grafika powinna być w natywnym rozmiarze (np. obrazek, który ma się wyświetlać w rozmiarze 100 na 100 pikseli powinien mieć na serwerze właśnie takie wymiary. W przypadku umieszczenia na serwerze pliku o wymiarach zarówno mniejszych jak i większych jakość grafiki będzie zdecydowanie gorsza).Jak możemy Ci pomóc?