Generowanie dynamicznej grafiki

1. Wstawianie grafiki za pomocą dynamicznej treści

System SARE, pozwala na generowanie tak zwanej dynamicznej treści. Za pomocą SAREscriptu, treść wiadomości może być dopasowana do odbiorcy na podstawie cech z bazy adresowej. Najprostszym przykładem zastosowania dynamicznej treści jest generowanie odpowiedniego zwrotu grzecznościowego, zależnego od płci – Szanowny Panie/Szanowna Pani. Bardziej zaawansowane wykorzystanie skryptów, pozwala na personalizowanie elementów graficznych – wstawianie grafiki w zależności od cech w bazie adresowej. Najpierw należy załadować na serwer odpowiednie grafiki – np. mezczyzna.png oraz kobieta.png.

Po zaimportowaniu grafik, można przystąpić do tworzenia skryptu. Aby tego dokonać, w miejscu gdzie ma się znaleźć grafika należy ustawić kursor a następnie wstawić należy „scriptspot” – wystarczy kliknąć w

i konę SAREscriptu w edytorze.Po kliknięciu w ikonę, pojawia się nowe okno – narzędzie do wstawiania SAREscriptu w wiadomość e-mail. System SARE, pozwala zarówno na samodzielne tworzenie skryptów jak również na skorzystanie z generatora. Tworzenie dynamicznej treści jest możliwe za pomocą wspomnianych generatorów – wystarczy kliknąć w nazwę skryptu.

Kolejne okno pozwala na wprowadzenie dynamicznej treści oraz określenia warunków kiedy ma się pojawić. Sprecyzować należy następujące pola:

Cecha – element od którego treść ma być zależna – np. cechą może być płeć,

Wartość – z tą wartością porównana zostanie „cecha” – np. wartością cechy płeć, może być K (dla kobiet) lub M (dla mężczyzn),

Treść – w tym miejscu należy określić jaka zawartość ma się pojawić gdy spełnione będą warunki – np. załadowana może być grafika <img border=”0″ src=”images/kobieta.png” alt=”Grafika dla pań” title=”Kobieta” height=”250″ width=”121″>

Kliknięcie w „ok” powoduje wygenerowanie skryptu. Przygotowany skrypt wyświetli grafikę „kobieta.png” w sytuacji gdy w cesze „Plec” znajduje się wartość „K”. Grafika dla kobiet została już przygotowana – kolejny krok to stworzenie skryptu wyświetlającego grafikę dla mężczyzn. Skrypt będzie się różnił szczegółami – można go wygenerować podobnie jak skrypt dla kobiet lub skopiować i edytować już istniejący. Różnica w obu skryptach polega na wybraniu wartości cechy, przypisanej dla mężczyzn – cecha powinna mieć wartość „M”. Załadowana powinna być także inna grafika – „mezczyzna.png”. Zmianie ulegnie również opis grafik.

Oba skrypty wyglądają w następujący sposób (podkreślono różnice):

Oba skrypty można wstawić za pomocą jednego scripspotu – na rysunku przedstawiono skrypt z grafiką dla kobiet wygenerowany przez kreator oraz zaznaczony na niebiesko, skrypt z grafiką dla mężczyzn.

Po kliknięciu „wstaw” tworzona wiadomość zawierać będzie dynamiczną treść – w edytorze nie wyświetli się grafika lecz ikona 

W celu sprawdzenia czy warunki dynamicznej treści zostały poprawnie zdefiniowane, można dokonać podglądu wiadomości. Można tego dokonać na dwa sposoby: poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub podejrzeć wiadomość w nowej karcie (podać należy adres e-mail dla którego wyświetli się dynamiczna treść). Pamiętać należy o testowaniu wiadomości na adresach, które są zapisane w bazie oraz posiadają poprawnie uzupełnione cechy – jeżeli dany adres nie posiada np. cechy płeć wtedy dynamiczna treść nie zostanie wyświetlona.

 

 

2. Personalizacja graficzna wiadomości – edycja kodu HTML

Wiadomość w formacie HTML można personalizować z poziomu kodu HTML. Zaawansowani użytkownicy, mogą „ręcznie” wstawić SAREscript do wiadomości. Aby system SARE, poprawnie zinterpretował kod SAREscript, konieczne jest umieszczenie go w specjalnych znacznikach <!—sare xxx sare–!>

Wewnątrz znaczników, można tworzyć dowolny kod skryptu. Generowanie dynamicznej treści to nic innego jak sprawdzenie czy dana cecha spełnia określone warunki. Kod skryptu, który sprawdza czy w cesze „Plec” przypisana jest wartość „K” wygląda następująco.

<!–sare if(get_val(„Plec”)==’K’){ print(<<<EOT

<img border=”0″ src=”images/kobieta.png” alt=”Grafika dla pań” title=”Kobieta” height=”250″ width=”121″>

EOT );

} sare–>

Opisany skrypt, wstawi grafikę „kobieta.png” jeżeli cecha płeć zawiera wartość „K”. W przypadku grafiki „dla mężczyzn” zmienić należy nazwę grafiki oraz jej opis. Zmianie ulegnie również warunek – płeć musi zawierać wartość „M”. skrypt wygląda następująco:

<!–sare if(get_val(„Plec”)==’M’){ print(<<<EOT

<img border=”0″ src=”images/mezczyzna.png” alt=”Grafika dla panów” title=”Mężczyzna” height=”250″ width=”121″>

EOT );

} sare–>

Przedstawione skrypty można wstawić ręcznie z poziomu edytora (klikając w ikonę HTML) lub przed importem wiadomości do systemu. SAREscript wewnątrz kodu HTML, wygląda następująco (kod zaznaczony kolorem zielonym i pogrubieniem):

<table align=”center” bgcolor=”#E8F3D3″ border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″> <tbody>

<tr>

<td style=”background-color: #e8f3d3; width: 180px; vertical-align: top; text-align: left;” bgcolor=”#E8F3D3″ valign=”top” width=”180″>

<!–sare if(get_val(„Plec”)==’K’){ print(<<<EOT

<img border=”0″ src=”images/kobieta.png” alt=”Grafika dla pań” title=”Kobieta” height=”250″ width=”121″>

}

if(get_val(„Plec”)==’M’){ print(<<<EOT

<img border=”0″ src=”images/mezczyzna.png” alt=”Grafika dla panów” title=”Mężczyzna” height=”250″ width=”121″>

EOT );

} sare–>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>