Dynamiczny nadawca i temat wiadomości

System SARE umożliwia przygotowanie wysyłki tej samej wiadomości, która może różnić się nazwą i adresem mailowym nadawcy, a także tematem w zależności od wskazanej wartości cechy danego adresu. Poniżej prezentujemy przykład, dla którego wysyłamy jedną kreację, w której część odbiorców otrzyma ją od nadawcy A z tematem X , inna część od nadawcy B z tematem Y itd.

Dodanie cechy w koncie

Na początku musimy dodać dodatkową cechę do struktury bazy, według której będziemy mogli ustawić nadawcę i temat wiadomości. O tym jak dodawać cechy do struktury bazy piszemy tutaj.

Na potrzeby naszej wysyłki dodajemy cechę „nadawca” oraz „temat_maila”

 

cechy dodatkowe

 

Przypisujemy adresom w tych cechach określone wartości, od których uzależnimy nadawcę i temat. Dopisujemy niektórym adresom wartość „wersja a”, innym adresom „wersja b”.

Dynamiczny nadawca

Aby ustawić w wiadomości dynamicznego nadawcę, w dowolnym miejscu kreacji w sekcji tekstowej należy wybrać ikonę sarescryptu:

ikonka

 

Jeśli korzystamy z edytora standardowego ikonkę znajdziemy tutaj:

standard

 

Z dostępnych opcji po prawej stronie wybieramy „dynamiczny nadawca”

nadawca

 

Pojawia się okno konfiguratora, w którym ustawiamy jaką nazwę nadawcy dla „wersji a” w cesze „nadawca” ma mieć wiadomość. Załóżmy, że nadawcą będzie „Konsultant wersji A”

wersja a nadawca

 

W tym samym skrypcie przypisujemy od razu nadawcę „Konsultant wersji B” dla „wersji b” w cesze nadawca. Po wpisaniu tych danych i wstawieniu pojawią się warunki w polu skryptu:

warunki

 

Jeśli chcemy ustawić tylko dynamicznego nadawcę możemy kliknąć ZAPISZ i przejść do wysyłki wiadomości.

Dynamiczny temat

Możemy od razu do skryptu dodać również dynamiczny temat w zależności od wartości cechy.

Analogicznie jak dla nadawcy wybieramy z prawego menu dynamiczny temat:

temat

 

Przyjmijmy, że dla „wersji a” w cesze „temat_maila” tematem będzie „To jest wersja a dla testów”:

 

temat dla wersji a

 

W ten sam sposób ustawiamy dla wersji b, w efekcie czego otrzymujemy taki skrypt:

 

skrypt temat

 

Po wpisaniu wszystkich założeń klikamy zapisz w prawym dolnym rogu.

W sekcji tekstowej, w której wstawialiśmy skrypt pojawi się ikona:

ikona

Jeśli chcemy zmodyfikować założenia skryptu, to również z tego miejsca jest możliwa jego edycja.

Adresy bez wartości w cesze

Dla adresów, które nie posiadają wartości w cesze „nadawca” przy wysyłce wiadomości zostanie wskazany nadawca domyślny ustawiony w koncie SARE.

Dla adresów, które nie posiadają wartości w cesze „temat_maila” przy wysyłce wiadomości zostanie wskazany temat, który ustawimy w parametrach ogólnych dla kreacji.