Prestashop – Integracja z SARE

Rozwiązanie ma na celu umożliwienie prostej synchronizacji bazy klientów oraz subskrybentów sklepu na platformie Prestashop z SAREsystem. Dzięki integracji, po wykonaniu jednorazowej konfiguracji kontakty zostaną zapisane do SARE. Dodatkowo będą również na bieżąco aktualizowane. 

Za pozyskanie zgód odpowiada SAREsystem

Obsługiwane zdarzenia:
 • zapisanie się do newslettera
 • rezygnacja z newslettera
 • utworzenie konta przez klienta sklepu
 • aktualizacja danych przez klienta sklepu
 • usunięcie konta klienta sklepu

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji
Posiadając dostęp do panelu Prestashop należy wejść w Moduły > menedżer modułów:
Oraz zainstalować plik: link >>

 

  1. Z dostępnych modułów należy kliknąć załaduj moduł
    
  2. Następnie należy pobrany plik wgrać:
  3. Pojawia się komunikat:

Konfiguracja aplikacji:

Konfiguracja aplikacji:
W celu zakończenia instalacji należy kliknąć przycisk: konfiguruj.

 

Do wykonania integracji konieczne jest przekazanie:

 1. SAREsystem UID: Twój identyfikator konta w SARE
 2. SARESystem API Key: klucz “nowego REST API” dostępny w systemie SARE w sekcji Zaawansowane > API > REST API
  WAŻNE: Należy wygenerować nowy klucz do nowe Rest API (przycisk na dole strony DODAJ KLUCZ API)
 3. SARESystem group for customers: grupy, do których będą przekazywane adresy email od klientów (na screenie przykładowa grupa)
 4. SARESystem group for newsletter: grupy, do których będą przekazywane adresy email użytkowników zapisanych na newsletter (na screenie przykładowa grupa)
 5. Po wprowadzeniu zmian należy wybrać zapisz

Uwaga! Grupy powinny zostać wcześniej utworzone w systemie!

Aktualizacja danych

Po integracji, należy dokonać mapowania cech.

Cechy domyślne z systemu SARE:

 

oraz cechy rozszerzone:

 

Zmapowane cechy są wysyłane przy utworzeniu i aktualizacji konta klienta. Cechy które nie mają przypisania nie są wysyłane.