Shoper – Integracja z SARE

Rozwiązanie ma na celu umożliwienie prostej synchronizacji bazy klientów oraz subskrybentów sklepu na platformie Shoper z SAREsystem. Dzięki integracji, po wykonaniu jednorazowej konfiguracji kontakty zostaną zapisane do SARE. Dodatkowo będą również na bieżąco aktualizowane. 

Możliwości rozwiązania
 • automatyczna synchronizacja przy pierwszym uruchomieniu
 • automatyczny eksport nowych Klientów i subskrybentów
 • automatyczna aktualizacja danych kontaktowych w przypadku wykonania zmiany w koncie Shoper
 • dowolne mapowanie cech/właściwości kontaktu do odpowiednich pól w SARE
 • obsługa procesu wypisu/rezygnacji z subskrypcji – zarówno w Shoper do SARE jak i SARE do Shoper

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji
  1. W panelu administracyjnym przejdź do zakładki Dodatki i integracje > Aplikacje
  2. Znajdź na liście aplikację SAREsystem a następnie kliknij w Zainstaluj
    
  3. Po zapoznaniu się z opisem i akceptacji regulaminu Appstore kliknij Instaluj
  4. Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się ona w zakładce Dodatki i integracje > Moje aplikacje. Kliknij w przycisk konfiguracji aplikacji

Konfiguracja aplikacji:

Konfiguracja aplikacji:
W zależności od tego czy jesteś nowym użytkownikiem czy posiadasz już konto w SARE, dostępne są 2 przyciski:

KONFIGURACJA INTEGRACJI – dla posiadających konto w SAREsystem

JESTEM NOWYM KLIENTEM – ZAREJESTRUJ – gdy chcesz rozpocząć przygodę z SAREsystem

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, wybierz przycisk z napisem JESTEM NOWYM KLIENTEM – ZAREJESTRUJ

System przekieruje cię do formularza rejestracji.

Konfiguracja integracji (jeśli masz już konto w SAREsystem)

Jeżeli posiadasz konto w SAREsystem (nowo założone lub “stare”) kliknij KONFIGURACJA INTEGRACJI

Do wykonania integracji konieczne jest przekazanie:

UID – Twój identyfikator konta w SARE
Api key
– klucz “nowego REST API” dostępny w systemie SARE w sekcji Zaawansowane > API > REST API
WAŻNE: Należy wygenerować nowy klucz do nowe Rest API (przycisk na dole strony DODAJ KLUCZ API)

 

Synchronizacja

Synchronizacja

Po wykonaniu integracji, możliwe jest wywołanie synchronizacji danych.

Synchronizacja umożliwi dodanie adresów do połączonej grupy w SAREsystem wraz z aktualną wartością cech. Jeśli adresu nie było wcześniej w systemie, status (potwierdzony/ niepotwierdzony) będzie zgodny z statusem po stronie platformy. Jeśli adres istniał już w systemie, status pozostanie bez zmian a uzupełnione zostaną cechy oraz grupa.

 

Konfiguracja pozwala na ustalenie:

  1. Niezależne mapowanie danych Klientów i subskrybentów – wybierając odpowiednią pozycję w lewym menu, można ustawić konfigurację pod dany typ kontaktu
  2. Grupę, do której importowane będą adresy – należy wcześniej przygotować po stronie SARE
  3. Grupę, do której mogą trafiać adresy, z których została rozpoczęta transakcja
  4. Mapowanie cech – należy wskazać do której cechy w SARE zapisać odpowiednie dane z Shopera. Połączenie odbywa się na zasadzie wskazania w jednym wierszu odpowiednich pól [na przykładzie – do cechy w SARE name  zapiszemy Imię (first name) z Shopera]
  5. Po wykonanym mapowaniu należy wybrać “zapisz” na dole strony
  6. Zaawansowane – w tej części możliwe jest “wymuszenie” pełnej synchronizacji bazy kontaktów

Mapowanie

W celu poprawnej konfiguracji należy w pierwszej kolejności zdefiniować grupę do której będą odkładane adresy klientów oraz adresy użytkowników, którzy rozpoczęli transakcję w esklepie

Mapowanie klienta: pozwala na przypisanie cech stworzonego profilu klienta po stronie platformy sklepowej do systemu SARE.

Należy przyporządkować odpowiednią cechę po stronie systemu SARE do cechy stworzonej po stronie Shopera.

Mapowanie subskrybenta: pozwala na przypisanie cech pozyskiwanych podczas zapisu na subskrypcję newslettera po stronie platformy sklepowej do systemu SARE.Jak możemy Ci pomóc?