Dynamiczny licznik

Dynamiczny licznik polega na odliczaniu czasu w kreacji co często jest wykorzystywane w mailingach promocyjnych i sprzedażowych.

W celu dodania licznika do kreacji należy wybrać odpowiednią opcję w edytorze:

 

 

Edytor standardowy

 

Po kliknięciu w LICZNIKI otwiera się okno ustawień, w którym możemy wpisać datę zakończenia wydarzenia, ustawić formatowanie tekstu oraz podać treść komunikatu końcowego

Po wpisaniu danych klikamy WSTAW i licznik w postaci baneru zostanie dodany do treści wiadomości email.

Edytor D&D

W celu dodania licznika w edytorze D&D wystarczy przejść do zakładki ZAWARTOŚĆ po prawej stronie od kreacji i wybrać opcję: DYNAMICZNY LICZNIK i przenieść w odpowiednie miejsce w kreacji:

Dla edycji danych w liczniku klikamy na ikonkę modyfikuj i wybieramy opcję Dynamiczny licznik:

 

 

 

Po kliknięciu otworzy się okno ustawień: