Struktura bazy

Aby określić strukturę bazy danych na koncie należy przejść do modułu ADRESY-> Struktura bazy.

W systemie standardowo jest utworzonych 9 cech podstawowych dla których wystarczy zmienić nazwę. np. zamiast C1 wpisać Imię, C2 – Nazwisko.
Cechy E-mail i GSM (dla numerów telefonu) są już stworzone osobno i nie potrzebują zmian ze strony użytkownika.

 

 

 

 

W celu dodania kolejnych cech w systemie dostępna jest opcja „DODAJ NOWĄ CECHĘ”. Aby stworzyć cechę:

  • wpisujemy nazwę (powinna składać się z liter a_z, bez spacji i specjalnych znaków),
  • wybieramy ‚typ pola’: Tekstowy, Liczbowy, Lista i Zgoda (typ zależy od danych importowanych do nowej cechy),
  • ‚detale cechy’ w przypadku typu tekstowego oznaczają maksymalną liczbę znaków. Jeśli typ pola wybrano lista, w detalach cechy wskazujemy możliwe wartości, tylko te dane będą importowane do cechy.

Przykład stworzenia nowej cechy:

Nowa cecha pojawi się u dołu ekranu  w części Ustawienia rozszerzonej struktury bazy

 

Stworzone cechy rozszerzone oraz podstawowe (ze zmienioną nazwą) pojawią się podczas importu bazy jako dostępne cechy do którym można zaimportować dane.
Więcej o imporcie bazy pod linkiem.Jak możemy Ci pomóc?