Hash adresu

Funkcje związane z hashowaniem adresu pozwalają na wygenerowanie dodatkowego, unikalnego identyfikatora adresu. Dzięki temu rozwiązaniu podając partnerom hash adresu możliwe jest działanie na konkretnym mailu mimo iż partner fizycznie nie zna adresu email. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku działań retargetingowych, gdzie nie można przekazać bazy adresów email. Za pomocą hasha adresu można zarządzać bazą adresową, edytować cechy adresu oraz przy wykorzystaniu odpowiednich funkcji, planować na „hash” wysyłki email.

Generowanie hashy adresów

Hash adresu można wygenerować poprzez wykorzystanie funkcji w preferencjach SARE. Funkcja jest dostępna w sekcji ADRESY -> STRUKTURA BAZY -> HASH ADRESU. Określić należy klucz (salt) wg. którego wygenerowany zostanie hash. Po wprowadzeniu wartości i zapisaniu ustawień, nastąpi wygenerowanie hashy.

Uwaga! W przypadku gdy hashe były już generowanie, wprowadzenie nowej wartości salt spowoduje ponowne wygenerowanie hashy.

Zapis wartości do bazy

Wartość hash’a zapisana jest w bazie ale nie jest widoczna z poziomu interfejsu systemu. Jej wartość można pobrać podobnie jak inne cechy adresu – przy użyciu funkcji get_val(). Pobraną wartość można dopisać do dowolnej innej cechy.

Zapis do widocznej cechy:

  1. SAREscript -> uruchom – wybieramy jako kontekst całą bazę
  2. W polu edytora należy wpisać poniższy skrypt, parametryzując nazwę cechy

$hash=get_val(‚hash’);
set_val(‚moja_cecha’, $hash);

Opis funkcji get_val dostępny pod adresem: http://dev.sare.pl/sarescript/funkcje-sarescript/set_val/

W miejsce ‚moja_cecha’ wprowadzić należy cechę do której zostanie zapisana informacja o hashu

  1. Po ustawieniu skryptu wystarczy wybrać opcję uruchom – cecha dopisze się do każdego adresu

Wyświetlanie za pomocą SAREscript

Za pomocą SAREscript możliwe jest wygenerowanie hasha dla konkretnego adresu email. Można w ten sposób weryfikować czy hash zapisany w bazie i ten dynamicznie tworzony mają taką samą wartość. Funkcja która tworzy hashe to md5(string)

Przykład zastosowania:

Funkcja która wyświetli hash dla adresu cs@sare.pl za pomocą klucza ‘123klucz’
print(md5(‚123klucz’.get_val(’email’));Jak możemy Ci pomóc?