Wysyłka cykliczna

Mailing cykliczny jest idealnym narzędziem, by zautomatyzować realizację kampanii, które wychodzą w niezmienionej treści, natomiast do różnych odbiorców.

Realizacja wysyłki cyklicznej

Realizacja wysyłki cyklicznej nie różni się zbytnio na pierwszych dwóch etapach od realizacji wysyłki jednorazowej. Jedyna różnica polega na wybraniu odpowiedniego rodzaju wysyłki na pierwszym roku wysyłania:

Proces realizacji wysyłki jednorazowej opisany jest tutaj.

Różnice pojawiają się na trzecim kroku realizacji wysyłki, gdzie pojawia się opcja skonfigurowania wysyłki cyklicznej. Ustawiamy tutaj:

  • termin wysyłki – możemy tutaj precyzyjnie określić, kiedy realizowana ma być wysyłka cykliczna, można tutaj określić konkretne dni tygodnia, konkretne dni miesiąca czy poszczególne miesiące. Informacje te można z sobą łączyć. Wysyłka jest zawsze realizowana raz dziennie, można także określić aktywność wysyłki wybierając dwie daty – rozpoczęcia i zakończenia.
  • traktowanie duplikatów – możemy określić jak często konkretny użytkownik może otrzymać daną wysyłkę cykliczną (raz na dzień, tydzień, miesiąc, rok) bądź że nie może jej otrzymać ponownie nigdy.
  • opóźnienie realizacji wysyłki po teście – tutaj możemy opóźnić realizację wysyłki finalnej po zrealizowaniu testów. Przykład: jeśli wybierzemy realizację wysyłki o 10:00 i opóźnienie 30 minut, to o godzinie 10:00 zrealizowany zostanie test na adres podany na 1 kroku wysyłania, natomiast finalna wysyłka zostanie wysłana o 10:30

Wysyłki cykliczne mogą być planowane z wykorzystaniem testów ABX, filtrów prostych i zaawansowanych. Wysyłki cykliczne można dodawać do kampanii, co ułatwia późniejszą ich analizę.

Edycja wysyłki cyklicznej

Edycja wysyłki cyklicznej możliwa jest w dwóch obszarach:

  • edycja zawartości wysyłki (kreacja, nadawca i jego dane, temat i preheader) – aby ją przeprowadzić, należy kliknąć w ikonę ołówka obok zaplanowanej wysyłki cyklicznej. System przeniesie nas do kreatora wysyłki, gdzie będziemy mieli możliwość wprowadzenia zmian. Ich wprowadzenie potwierdzamy klikając w przycisk dalej i po sprawdzeniu otrzymanego testu, ponownie klikając dalej aż do otrzymania stosownego komunikatu.
  • edycja harmonogramu wysyłki –  aby zmienić harmonogram realizacji wysyłki, należy kliknąć w sekcji Mailing > Zaplanowane w datę i godzinę realizacji wysyłki. Pojawi się okienko z możliwością zmiany założeń harmonogramu wysyłki, np. dat, dni tygodnia czy godziny.


Jak możemy Ci pomóc?