Dynamiczne załączniki

W systemie SARE  możliwa jest personalizacja wiadomości nie tylko w samej treści (kodzie html) ale również poprzez dodawanie załączników. To kolejny obszar zastosowań autorskiego języka SAREscript.  Dzięki niemu załączniki mogą wyświetlać się odbiorcom w sposób dynamiczny. Jak zatem wykorzystać szybko opcję dynamicznych załączników? Odpowiedź znajduje się poniżej.

 

I. W edytorze wybieramy SAREScript > dynamiczne załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Opis funkcji:

Cecha – wybieramy cechę, na podstawie której ma nastąpić selekcja (np. płeć, firma, itp.)

Wartość – wpisujemy wartość zapisaną w danej cesze (np. cecha: faktura; wartość: tak)

Wybierz plik z folderu – W celu wrzucenia załącznika na serwer należy skontaktować się z konsultantem SARE w celu uzyskania danych do serwera sftp.

Wybierz folder – ścieżka do plików na serwerze – w celu wrzucenia załącznika na serwer należy skontaktować się z konsultantem SARE w celu uzyskania danych do serwera sftp.

Wyślij plik, którego nazwa jest w cesze – wybieramy cechę, w której zapisana została nazwa pliku (załącznika), np. plik, nazwa_pliku. Nazwa pliku nie powinna przekraczać 260 znaków.

Jeżeli nazwa pliku nie zawiera rozszerzenia, wpisz ją poniżej – tutaj należy wpisać rozszerzenie, jeżeli nie ma go w cesze, np. pdf, jpg (bez kropki)

 

III. Przykład:

Przykład funkcji pobierającej plik pdf, umieszczony w folderze in/folder_załacznikow:

Gdy wartość cechy Faktura to ‘tak’ dodawany jest plik w rozszerzeniu .pdf (nazwa pliku zapisana jest w wartości cechy Nazwa pliku – w ten sposób dla każdego z użytkowników możemy wysłać inny plik,  którego nazwa zostanie zaciągnięta z cechy, a rozszerzenie dopisane przez skrypt).

<!–sare if(get_val(‚faktura’) == ‚tak’){
$get_val = get_val(‚nazwa_pliku’);
attachment(‚in/zalaczniki/’, $get_val.’.pdf’.$last);}
sare–>

 Jak możemy Ci pomóc?