Testy ABX wiadomości e-mail

Testy A/B/X umożliwiają sprawdzenie która z wersji mailingu lub tematu odniesie lepszy skutek podczas realizacji kampanii na grupę odbiorców. SAREsystem umożliwia realizację testów na wielu parametrach.

Elementy, które można wykorzystać w testach ABX

Aby stworzyć testy ABX, konieczne jest przygotowanie elementów, które chcemy testować za pomocą SAREsystem.

Mamy możliwość przetestowania takich elementów kreacji jak:

 • temat kreacji
 • layout kreacji
 • nadawca wiadomości
 • preheader

Podczas jednego testu można testować kilka elementów w różnych konfiguracjach. Liczba możliwych kombinacji jest zależna od posiadanego pakietu SARE.

System umożliwia na końcowym etapie planowania testów ABX wybór parametrów za pomocą których zostanie zrealizowana finalna wysyłka.

Przygotowywanie testów ABX

Planowanie wysyłki z testami ABX nie różni się od planowania normalnej wysyłki jednorazowej na pierwszych dwóch krokach wysyłania.

Na trzecim kroku wysyłania należy po zaznaczeniu grupy do wysyłki wybrać opcję „Stwórz test ABX”

Zostaniemy przeniesieni na pierwszy krok wysyłania gdzie mamy możliwość wybrania parametrów (zmiennych), które chcemy testować w kampanii. Możemy więc: wybrać nową kreację, wstawić nowego nadawcę, nowy temat lub nowy preheader. Możemy też zmienić więcej parametr. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, klikamy w przycisk Dalej.

Zostajemy przeniesieni na drugi krok wysyłania, gdzie mamy możliwość:

 • dodania kolejnego testu A/B/X – jeśli chcemy dodać kolejny wariant do testów, np. trzecią kreację lub trzeci temat
 • przejścia do realizacji testów A/B/X – jeśli wykorzystaliśmy już wszystkie interesujące nas opcje

Po wybraniu opcji przejścia do realizacji testów ABX, pojawia się konfigurator wysyłki. Mamy możliwość:

 1. wybrania na jaki % bazy realizowane będą testy, przykładowo – jeśli chcemy zrealizować testy na 10% całej bazy należy wpisać dwa razy po 5% dla każdego testu
 2. określenia terminu realizacji testów – mamy do wyboru uruchomienie ich natychmiast, o określonej godzinie danego dnia lub w innym terminie
 3. dodania wysyłki do kampanii (nowej lub istniejącej); jeśli tego nie zrobimy, system sam utworzy kampanię z tej konkretnej wysyłki A/B/X

Po zrealizowaniu testów finalna wysyłka może zostać uruchomiona ręcznie z panelu wysyłania bądź może się ona uruchomić automatycznie na podstawie zdefiniowanych założeń.

Zasady automatycznej realizacji testów ABX

Panel do konfiguracji automatycznej realizacji wysyłki finalnej po testach ABX umożliwia ustawienie:

 1. realizacji wysyłki po określonym czasie, mierzonym w godzinach
 2.  realizacji wysyłki finalnej po spełnieniu jednego z warunków do wyboru z rozwijanej listy
 3. wybranie wersji testu która ma zostać zrealizowana
 4. (opcjonalnie, przy testach zarówno kreacji jak i tematu) doprecyzowanie jaki temat ma zostać wybrany

Punkty 1. i 2. mogą występować razem (przyrostek i) bądź zamiennie (przyrostek lub), można również skorzystać z nich oddzielnie.

W punkcie trzecim powinniśmy wybrać parametr do określenia wersji „wygranej” na podstawie tego jakie paramerty są testowane – jeśli kreacja, interesuje nas wynik CTR, natomiast jeśli nadawca bądź temat – wskaźnik odpowiadający za otwarcia, czyli OR.Jak możemy Ci pomóc?