Tagowanie linków w SARE – Google Analytics

Tagi Google Analytics (GA) dodawane do linków w kreacjach SARE pozwalają na dodatkowe raportowanie wyników w panelu Google Analytics. Tagi GA czy też UTM mogą być wpisane ręcznie w URLach używanych w kreacji lub nadane przez SARE na etapie wysyłki. Te drugie rozwiązanie jest bardzo wygodne i ogranicza się do określenia 3 parametrów tagów. System pozwala na nadanie tagów:

  • – czyli utm_source
  • – czyli utm_medium
  •  – czyli utm_campaign

Tagi dodawane są na etapie wysyłki wiadomości do wszystkich adresów URL wykorzystanych w kreacji. Dzięki temu w jednym miejscu możliwe jest ustawienie właściwego tagowania i mierzenie skuteczności kampanii.

Z poziomu systemu ustawienie tagów GA możliwe jest na dwa sposoby – przy zapisie kreacji lub na 3 kroku wysyłania.

Otagowany link widoczny jest dopiero po kliknięciu w zrealizowanej wysyłce. W mailu w programie odbiorczym tagi nie są widoczne – link jest zakodowany. Po kliknięciu i przejściu na stronę docelową URL może wyglądać następująco:

Tagi GA - przeglądarka

Nadawanie tagów GA na poziomie zapisu kreacji

Pole tagów GA ustawić można na etapie tworzenia i zapisu kreacji. Po wybraniu opcji „zapisz” system wyświetla pole formularza ze standardowymi polami typu nazwa i opis. Dostępne są również pola opcjonalne, które po wypełnieniu są wykorzystywane jako domyślne wartości przy planowaniu wysyłki. Tymi polami są elementy nagłówka oraz zakładka z tagami GA. W niej dostępne są wspomniane rodzaje tagów.

Tagi GA - zapis kreacji

Nadawanie tagów GA w zapisanej kreacji

Kreacja zapisana w systemie może zostać ponownie edytowana. Edycji podlega również nazwa kreacji, opis, utworzony nagłówek oraz przypisane tagi GA. Dzięki tej opcji wiadomość, która jest zapisana w „roboczych” lub „gotowych” ale nie została jeszcze wysłana, może zostać zedytowana. Edycję tagów GA wykonać można po wybraniu odpowiedniej ikony:

Preheader - edycja nagłówka

Po kliknięciu pojawi się formularz z zapisanymi danymi. Karta Tagi GA zawiera przypisane wcześniej wartości. Po wybraniu „zapisz” zmiany zostaną wprowadzone.

Tagi GA - edycja kreacji

Nadawanie tagów GA na etapie realizacji wysyłki

Pole Tagów GA używane jest w procesie wysyłki. Funkcja dostępna jest na 3 kroku wysyłania. Pole te domyślnie nie jest aktywne, jednak w przypadku gdy do wykorzystywanej kreacji są przypisane tagi, funkcja automatycznie uaktywnia się. Niezależnie czy pole zostało uzupełnione automatycznie czy jest puste, możliwe jest jego edytowanie przed samą wysyłka.

Tagi GA - 3 krok

Weryfikacja użytych tagów GA

Wysyłka, która korzystała z funkcji tagowania GA posiada dodatkowe dane w raportach. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie jakie wartości tagów GA zostały dodane do wysyłki. Informacja dostępna jest w szczegółowym raporcie z wysyłki (lewe menu –> raporty –> kampanie –> szczegóły) w sekcji „Informacje o wysyłce” w polu „Tagi GA”.

Tagi GA - raportJak możemy Ci pomóc?