Tworzenie wydarzeń dodawanych do wysyłki

System SARE umożliwia dodanie do wysyłanej wiadomości zaproszenie na wydarzenie. Wiadomość wygląda jak standardowy email (i takim też jest) zawiera jednak załącznik, który przez programy pocztowe posiadające kalendarz zostaje odczytany i pozwala utworzyć event. Plik zaproszenia zawiera w sobie takie szczegóły jak:

Jeśli organizowane wydarzenie jest wydarzeniem online, link do wydarzenia można podać w dwóch miejscach: w opisie wydarzenia (link jest klikalny) oraz w polu Miejsce wydarzenia (link nieklikalny).

Sposób wyświetlania pliku jest zależy od systemu pocztowego – poniżej kilka przykładów.

Skrzynka Gmail

Event - Gmail

Skrzynka Hotmail

Event - Hotmail

Thunderbird

Event - Thunderbird

Tworzenie wydarzenia na poziomie zapisu kreacji

Pole wydarzenia, ustawić można na etapie tworzenia i zapisu kreacji. Po wybraniu opcji „zapisz”, system wyświetla formularz z standardowymi polami typu nazwa i opis. Dostępne są również pola opcjonalne, które po wypełnieniu są wykorzystywane jako domyślne wartości przy planowaniu wysyłki. Tymi polami są elementy nagłówka, zakładka z tagami GA oraz eventy. W niej dostępne są wspomniane rodzaje pola tworzące wydarzenie.

Event - zapis kreacji

Tworzenie wydarzenia w zapisanej kreacji

Kreacja zapisana w systemie może zostać ponownie edytowana. Edycji podlega również nazwa kreacji, opis, utworzony nagłówek, przypisane tagi GA oraz stworzony event. Dzięki tej opcji, wiadomość która jest zapisana w „roboczych” lub „gotowych” ale nie została jeszcze wysłana może zostać zedytowana. Edycję tagów GA wykonać można po wybraniu odpowiedniej ikony:

Preheader - edycja nagłówka

Po kliknięciu, pojawi się formularz z zapisanymi danymi. Karta Eventy zawiera przypisane wcześniej wartości. Po wybraniu „zapisz” zmiany zostaną wprowadzone.

Event - edycja kreacji

Tworzenie wydarzenia na etapie realizacji wysyłki

Pole Eventów używane jest w procesie wysyłki. Funkcja dostępna jest na 1 kroku wysyłania. Pole te domyślnie nie jest aktywne jednak w przypadku gdy do wykorzystywanej kreacji przypisano zaproszenie na wydarzenie, funkcja automatycznie uaktywnia się. Niezależnie czy pole zostało uzupełnione automatycznie czy jest puste, możliwe jest jej edytowanie przed samą wysyłka.

Event - 1 krok wysyłania

Weryfikacja wydarzenia dodanego do wiadomości

Wysyłka, która korzystała z funkcji wydarzeń posiada dodatkowe dane w raportach. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie jakie  zaproszenie na wydarzenie zostało dodane do wysyłki. Informacja dostępna jest w szczegółowym raporcie z wysyłki (lewe menu –> raporty –> kampanie –> szczegóły) w sekcji „Informacje o wysyłce” w polu „Załącznik”.

Tagi GA - raport

Po kliknięciu w „event” wyświetlą się szczegóły wydarzenia dodanego do wiadomości.

Event - raportyJak możemy Ci pomóc?