Webhook SARE – funkcja raportowania


Funkcja SARE Webhook
 – jest to funkcja bieżącego raportowania zdarzeń w e-mail marketingu i przesyłania ich na wskazany adres URL.

To rozwiązanie pozwala, w czasie rzeczywistym, zaraportować każde zdarzenia typu: otwarcie wiadomości e-mail, kliknięcie w link, wypis z newslettera, czy zwrotkę e-maila. Dane są przekazywane w formacie json na wskazany URL.

Struktura danych zawartych w json zmienia się w zależności od zdarzenia i zawiera w sobie komplet informacji o zdarzeniu takie jak data zdarzenia, informacja o użytkowniku, jego urządzeniu, lokalizacji, IP i wysyłce, której dotyczy.

 

Zastosowanie Webhook

Dzięki webhookom możliwe jest bieżące raportowanie na zewnętrzne systemy klienta. Wystarczy, że integrowane narzędzie posiada REST API, na które można wysyłać komunikaty o zdarzeniach danego użytkownika.

Funkcja SARE Webhook ma możliwość konfiguracji adresu URL dla danego zdarzenia, oraz ustawianie kilku adresów, na które równolegle będą wysyłane komunikaty.


Jak ustawić raportowanie Webhook?

Należy wejść w zakładkę Zaawansowane API w systemie, następnie dodać jeden lub kilka adresów URL na jakie mają spływać dane (otwarcia, kliknięcia, wypisy, zwroty).

 

Dane wysyłane są jako JSON metodą „POST” z wybranych zdarzeń na wybrane URL.

W celu aktywacji funkcji Webhook prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta: cs@sare.pl.