Testy ABX SMS

W systemie SARE dostępne są testy A/B/X wysyłanych SMS-ów. Wysyłka A/B/X  SMS umożliwia przeprowadzenie testów wysyłki na docelowej grupie odbiorczej.  Realizacja wysyłki składa się z kilku kroków.

 

Wysyłka A/B/X SMS

 

KROK 1

Przygotowując testy A/B/X w początkowej fazie wysyłki należy postępować identycznie jak w przypadku planowania realizacji standardowego SMS-a. Wybrany SMS zostanie potraktowany jako pierwszy z przeprowadzonych testów.

Wpisujemy treść wiadomości i dodajemy oznakowany link do strony z ofertą. Na podstawie tego linku będzie można zbadać ile osób otworzyło link z tej  konkretnej wysyłki SMS.

Nastepnie, w prawym dolnym rogu należy kliknąć w przycisk: dodaj testy A/B/X i otworzy się kolejny szablon do wpisania kolejnej wiadomości SMS.

 

Jak ustawiać wiadomości testowe SMS

 

KROK 2

Po wybraniu przycisku dodaj testy A/B/X  nastąpi przeniesienie do kolejnego szablonu planowania wysyłki SMS. Analogicznie do pierwszej wysyłki A, tworzymy kolejną wersję wiadomości, pamiętając o dodaniu zmienionego linku do strony z ofertą.

 

 

 

KROK 3

W kroku 3 wysyłki pojawia się okno z podziałem bazy na zaplanowane testy ABX. Automatycznie baza dzieli się po 10% na każdy test, a reszta czyli 70% bazy należy to wysyłki właściwej.

Podziału bazy można dokonać samodzielnie, posługując się suwakami lub wpisując liczbę w polu okna wartości %.

 

 

Po zaplanowaniu testów, w zakładce SMS zaplanowane można podejrzeć testy do wysyłki. Testy wybierają najlepszą wersję SMS na podstawie wyższego wskaźnika kliknięć CTR, odnotowanych dzięki naszemu narzędziu do skracania linków.

 Jak możemy Ci pomóc?