SMS skracacz linków

Przygotowanie wysyłki SMS ze skróconym linkiem


Wysyłkę ze skróconym linkiem
przygotowujmy w taki sam sposób jak tradycyjną wysyłkę SMS, w treści SMS wpisując link do dowolnej strony www. Dzięki funkcji skracania linków, każdy URL, zaczynający się od http:// lub https://  wykryty w wiadomości SMS zostaje automatycznie „skrócony” i zakodowany.

Pozwala to zarówno ograniczyć liczbę znaków w SMS (zwłaszcza gdy wstawiany URL jest „długi”), jak i monitorować kliknięcia w linki. Raporty z wysyłki SMS zawierającej linki skrócone mechanizmem SARE zawierają informację, którzy odbiorcy klikali w linki.

 

 

 

Personalizacja z użyciem skróconego linku

 

 

SMS wysyłany z SARE może zawierać elementy personalizacji – wartości cech przypisanych dla danego adresu w bazie danych. Aby zrealizować wysyłkę SMSów z linkiem, który będzie spersonalizowany dla każdego użytkownika należy w pierwszej kolejności przygotować grupę w systemie SARE, w której jedną z cech struktury podstawowej lub rozszerzonej przypisanych do numeru telefonu będzie dedykowana część linka.

Następnie w treści SMSa umieszczamy początkową część linka, która będzie stała dla wszystkich użytkowników.

Przykładowa treść SMSa z użytą personalizacją imienia, wpisana w edytor treści: