Typ wysyłki follow-up

Wysyłka typu follow-up pozwala na zdefiniowanie cyklu wiadomości, automatycznie uruchamianych po spełnieniu określonego warunku. Kolejne wiadomości w obrębie cyklu są wysyłane po upływie określonej liczby dni od otwarcia lub wysłania poprzedniej. Zdefiniowany follow-up można modyfikować w dowolnym momencie. Ten typ wysyłki sprawdza się bardzo dobrze w budowaniu relacji z klientami, a także w mailach po sprzedażowych.

Krok 1

Aby zrealizować wysyłkę follow-up należy przejść do zakładki Mailing > Wysyłanie.

Z listy dostępnych kreacji e-mail wybieramy tą, która ma być wysyłana jako pierwsza w cyklu wysyłek follow-up.

Następnie należy wybrać rodzaj wysyłki jako follow-up.

Dalsze ustawienia wysyłki na 1 kroku wysyłania należy wprowadzić jak dla wysyłki jednorazowej.

Krok 2

Po weryfikacji wyników SPAM testu kreacji przechodzimy do 3 i ostatniego kroku ustawienia wysyłki follow-up i określamy nazwę wysyłki, która będzie dostępna po zaplanowaniu cyklu z poziomu zakładki Mailing > Zaplanowane.

Należy wybrać grupę adresową, która będzie uczestniczyć w cyklu wysyłek follow-up, a następnie określić termin realizacji pierwszej wysyłki wyzwalającej cykl. Pierwsza wysyłka zostanie zrealizowana o sztywno wskazanej dacie i godzinie.

 

Krok 3

Po zaplanowaniu pierwszej wysyłki cyklu należy przejść do zakładki Mailing > Zaplanowane. Na liście zaplanowanych wysyłek widoczna będzie także wysyłka follow-up

 

Aby dodać kolejną wysyłkę do utworzonego cyklu follow-up’u należy wybrać „Dodaj kolejny follow-up” i ponawiamy ustawienia z pierwszego kroku – czyli określamy kreację e-mail, która ma zostać wysłana jako druga w cyklu.

Krok 4

Na 3 kroku planowania wysyłania dodajemy nowo planowaną wysyłkę do już istniejącego follow-upa wybierając go z listy.

Następnie po określeniu innych szczegółów wysyłki należy wskazać warunki jej zrealizowania. Druga i każda kolejna wiadomość cyklu follow-up realizowana jest w odniesieniu do poprzedniej wiadomości cyklu.

Określamy zatem np. aby wysyłka numer 2 została zrealizowana 1 dzień i 5 godzin po tym jak adresat otworzył poprzednią wiadomość w cyklu.

Możemy także określić aby druga wiadomość została otwarta określoną ilość czasu po kliknięciu dowolnego linka w poprzedniej wiadomości bądź też bez żadnych zależności behawioralnych, czyli po prostu określoną ilość czasu po wysłaniu poprzedniej wiadomości e-mail. Warunki te można ze sobą łączyć mając na uwadze, że działają one na warunku „lub”.

W ten sam sposób należy ustawić do wysyłki każdą kolejną wiadomość w cyklu follow-up.Jak możemy Ci pomóc?