Aktualizacja szablonu – Edytor zwykły

Zmiana treści:

Aby w prosty sposób zmienić treść należy wpisać lub wkleić tekst w wybrane miejsce w szablonie. W celu zachowania formatowania określonego w szablonie, należy wklejać jedynie niesformatowany tekst (najlepiej z notatnika), nie zawierający pustych wierszy.

Jeżeli aktualne formatowanie powinno zostać zachowane, najprostszym sposobem będzie oznaczenie wybranego miejsca, pozostawiając pierwszą i ostatnią literę i wpisanie/wklejenie przygotowanego tekstu.

 

Drugim, równie prostym sposobem jest odszukanie wybranego zwrotu bezpośrednio w kodzie html.

Wystarczy wybrać  i zastąpić daną frazę nowymi treściami.

 

Jeżeli pojawi się konieczność podzielenia tekstu na dwie linie lub po prostu przejście do nowego akapitu zaleca się użycia przycisków Shift+Enter. W ten sposób w edytorze powstanie nowa linia, a tekst nie ulegnie dodatkowemu formatowaniu. W kodzie HTML natomiast pojawi się znak przejścia do nowej linii <br>.

Przy użyciu przycisku „Enter” w kodzie html zostanie utworzony nowy paragraf <p> </p>. Taka nowo utworzona będzie wymagała osobnego ostylowania tekstu.

 

Zmiana formatowania tekstu:

Do sformatowania wybranej części tekstu należy wstawić kursor w wybranym miejscu i z widoczniej ścieżki wybrać odpowiedni znacznik poprzez kliknięcie go.

 

W części edycji styli CSS  można określić kolor i format wybranego tekstu.

Jeśli chcemy zmienić formatowanie tylko części ciągłego tekstu np. jedno słowo, które do tej pory nie zostało wyodrębnione znacznikiem, należy zaznaczyć wybraną część treści po czym przejść od edycji styli CSS. W oknie zaznaczamy odpowiednie wartości,  po czym zaznaczamy „wstaw element span w miejscu znaczenia” i potwierdzamy.

 

 

Dla wybranej części tekstu można teraz dokonywać zmian ostylowania klikając w element span bezpośrednio ze ścieżki:

 

 

Zmiana grafiki:

Grafika powinna zostać odpowiednio przygotowana. Rozmiar grafiki powinien być identyczny z faktycznym, wyświetlanym w mailingu, tzn. jeśli w szablonie znajduje się grafika o szerokości 600px to w rzeczywistości plik również powinien mieć szerokość 600px.

Zaznaczając odpowiednie miejsce w kreacji wybieramy Wstaw/Edytuj obraz, następnie Przeglądaj. Z górnej belki wybieramy Dodaj i odszukujemy grafikę na dysku.

Po wybraniu odpowiedniego pliku przechodzimy do zakładki Wygląd. W tym miejscu należy odpowiednio uzupełnić parametry stylu grafiki.

Dla mailingów responsywnych powinna ona wyglądać tak:

 

 

Dla mailingów zwykłych natomiast, parametr rozmiary powinien zostać uzupełniony: