Zarządzanie użytkownikami systemu SARE

System SARE umożliwia tworzenie nowego użytkownika systemu z poziomu panelu SARE oraz jego edycję. Pozwala to na samodzielne zarządzanie poziomami uprawnień  poszczególnych pracowników. Tworzenie nowych użytkowników i edycja obecnych jest dostępna dla osób, które posiadają uprawnienia na poziomie Administratora systemu SARE.

Panel zarządzania użytkownikami posiada również opcję weryfikacji dostępów. Dostępny jest rejestr z informacjami o szczegółach logowania poszczególnych użytkowników do systemu. Jest to przydatne narzędzie pozwalające sprawdzić kto i kiedy miał dostęp do systemu. Wpływa to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych zebranych w systemie.

Tworzenie nowego użytkownika

Aby stworzyć nowego użytkownika w systemie SARE należy:

 • Po zalogowaniu do panelu SARE przejść do rozwijanej listy pod nazwą zalogowanego użytkownika i wejść w „Moje konto”:
 • Kliknąć w ikonę dodawania nowego użytkownika
 • Wypełnić pola na kolejnej planszy:

 

 1. Adres e-mail – jest jednocześnie loginem osoby, dla której tworzony jest dostęp. Jeśli nie zaznaczymy checkboxa ‚Aktywny’, dostęp nie będzie aktywny, tzn. nie będzie możliwe wykonanie z niego akcji.
 2. Hasło – należy podać hasło, które posłuży do pierwszego logowania. Przy pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła na własne.
 3. Język – istnieje możliwość określenia języka systemu (angielski, polski, rosyjski, niemiecki)
 4. Strefa – istnieje możliwość określenia strefy, z której pracuje użytkownik
 5. Uprawnienia – pole to daje możliwość wyboru uprawnień predefiniowanych z listy (7 poziomów) oraz nadania własnych ustawień
 6. Grupy – możliwość określenia do jakich grup użytkownik ma dostęp; w sytuacji, kiedy nie zostanie wybrana żadna grupa, użytkownik ma dostęp do wszystkich grup w systemie.
 • Zaakceptować wprowadzone dane za pomocą przycisku ZAPISZ.

Edycja uprawnień istniejących użytkowników

Lista wszystkich użytkowników jest dostępna w zakładce ‚Zarządzaj użytkownikami’.

W ramach zarządzania istniejącymi użytkownikami możliwe jest wykonanie następujących działań:

 1. Dodaj użytkownika na podstawie – dodaje nowego użytkownika na podstawie istniejącego; zachowane zostają uprawnienia i ustawienia pierwotnego użytkownika
 2. Zmień hasło – reset hasła dla użytkownika; po jego zmianie przy pierwszym logowaniu konieczna będzie zmiana hasła na własne
 3. Edytuj – możliwość edycji języka systemu, strefy użytkownika i dostępu do grup
 4. Uprawnienia – możliwość zmiany uprawnień dla użytkownika na jedne z predefiniowanych lub własne.
 5. Skopiuj uprawnienia do – możliwość skopiowania uprawnień wybranego użytkownika do innego istniejącego. Pojawia się okno, w którym można wybrać dla jakich adresów chcemy skopiować uprawnienia.
 6. Usuń – powoduje usunięcie użytkownika

Uprawnienia - opis

Własne

– definiujemy samodzielnie, do czego ma mieć dostęp użytkownik

 

Administrator

– dostęp do wszystkich funkcjonalności
– dostęp do wszystkich grup

UWAGA! rekomendujemy nie edytować sekcji grupy, ponieważ wyłączenie którejkolwiek z grup ukraca uprawnienia do pewnych zasobów. W przypadku chęci zdefiniowania dostępu do tylko wskazanych grup należy wybrać poziom uprawnienia – Własne.

 

Redaktor-Zarządca

Szczegóły uprawnień:

-przejście do zakładki mailing nowy
-przejście do eksportu adresów bazy
-włączenia newslettera z www przy planowaniu mailingu
-przejście do adresów- przeglądaj wszystkie
-wyświetlanie adresów w raportach z wysyłek / kampanii
-wyświetlanie adresów w raportach z wysyłek transakcyjnych
-pobieranie adresów z wypisami w raporty adresy
-wyświetlanie adresów dla wybranego tagu w raporty mailingi
-generowanie wykresów czasowych dla pdf w raporty mailingi
-przejście do przeglądania grup
-przejście do raportów- kampanie
-przejście do raportów- analiza specjalna
-przejście do raportów- adresy
-przejście do raportów- SARE X/ SARE WEB
-przejście do raportów- kampanie detale wysyłki/kampanii
-przejście do raportów- historia zmian
– dostęp do Mailingów (z możliwością wysyłki)
– dostęp do zakładki SMS
– dostęp do zakładki Adresy
– dostęp do zakładki Raporty (bez archiwum)
-przejście do mailingów roboczych
-przejście do- adresów szukaj
-dodawanie grup
-przejście do integracji
-przejście do mailingów gotowych
-dodawanie nowego adresu z do bazy
-usuwanie grup
-przejście do SMS wysyłanie, zaplanowane, raporty, raporty transakcyjne, bramka SMS, doładowanie, SMS preferencje
– przejście do zaawansowanych SMTP
-planowanie wysyłek
-mailing zaplanowane
-raporty dynamiczne
-flow charty
-SAREscript uruchom i przeglądaj
-zarządzanie wysyłkami
-przejście do importu adresów do bazy
-przejście do generatora formularzy
-przejście do ankiet – nowa, dostępne ankiety, ankieta raporty

Redaktor-Zarządca (bez wysyłania)


Szczegóły uprawnień:

-przejście do zakładki mailing nowy
-przejście do eksportu adresów bazy
-włączenia newslettera z www przy planowaniu mailingu
-przejście do adresó- przeglądaj wszystkie
-wyświetlanie adresów w raportach z wysyłek / kampanii
-wyświetlanie adresów w raportach z wysyłek transakcyjnych
-pobieranie adresów z wypisami w raporty adresy
-wyświetlanie adresów dla wybranego tagu w raporty mailingi
-generowanie wykresów czasowych dla pdf w raporty mailingi
-przejście do przeglądania grup
-przejście do raportów- kampanie
-przejście do raportów- analiza specjalna
-przejście do raportów- adresy
-przejście do raportów- SARE X/ SARE WEB
-przejście do raportów- kampanie detale wysyłki/kampanii
-przejście do raportów- historia zmian
-przejście do mailingów roboczych
-przejście do adresów szukaj
-dodawanie grup
-przejście do integracji
-przejście do mailingów gotowych
-dodawanie nowego adresu z do bazy
-usuwanie grup
-przejście do SMS wysyłanie, zaplanowane, raporty, raporty transakcyjne, bramka SMS, doładowanie, SMS preferencje
– przejście do zaawansowanych SMTP
-przejście do importu adresów do bazy
-przejście do generatora formularzy
-przejście do zakładki ankieta -nowa, dostępne ankiety, ankieta raporty

 

Zarządzający:

Szczegóły uprawnień:

-przejście do eksportu adresów bazy
-włączenia newslettera z www przy planowaniu mailingu
-przejście do adresy przeglądaj wszystkie
-wyświetlanie adresów w raportach z wysyłek / kampanii
-wyświetlanie adresów w raportach z wysyłek transakcyjnych
-pobieranie adresów z wypisami w raporty adresy
-wyświetlanie adresów dla wybranego tagu w raporty mailingi
-generowanie wykresów czasowych dla pdf w raporty mailingi
-przejście do przeglądania grup
-przejście do raportów- kampanie
-przejście do raportów- analiza specjalna
-przejście do raportów- adresy
-przejście do raportów- SARE X/ SARE WEB
-przejście do raportów- kampanie detale wysyłki/kampanii
-przejście do raportów- historia zmian
-przejście do zakładki- adresy szukaj
-dodawanie grup
-przejście do integracji
-dodawanie nowego adresu z do bazy
-usuwanie grup
-przejście do SMS wysyłanie, zaplanowane, raporty, raporty transakcyjne, bramka SMS, doładowanie, SMS preferencje
– przejście do zaawansowanych SMTP
-przejście do importu adresów do bazy
-przejście do ankieta nowa, dostępne ankiety, ankieta raporty

 

Redaktor

Szczegóły uprawnień:

-przejście do zakładki- mailing nowy
-włączenia newslettera z www przy planowaniu mailingu
-przejście do raportów- kampanie
-przejście do raportów- analiza specjalna
-przejście do raportów- adresy
-przejście do raportów- SARE X/ SARE WEB
-przejście do raportów- kampanie detale wysyłki/kampanii
-przejście do raportów- historia zmian
-przejście do mailingów roboczych
-przejście do integracji
-przejście do mailingów gotowych
-przejście do SMS wysyłanie, zaplanowane, raporty, raporty transakcyjne, bramka SMS, doładowanie, SMS preferencje
– przejście do zaawansowanych SMTP
-planowanie wysyłek
-mailing zaplanowane
-raporty dynamiczne
-flow charty
-SAREscript uruchom i przeglądaj
-zarządzanie wysyłkami
-przejście do generatora formularzy
-przejście do zakładki- ankieta nowa, dostępne ankiety, ankieta raporty

Faktura

Szczegóły uprawnień:

– preferencje ogólne
-włączenia newslettera z www przy planowaniu mailingu
-przejście do raportów kampanie
-przejście do raportów analiza specjalna
-przejście do raportów adresy
-przejście do raportów SARE X/ SARE WEB
-przejście do raportów kampanie detale wysyłki/kampanii
-przejście do raportów historia zmian
-przejście do integracji
-przejście do SMS wysyłanie, zaplanowane, raporty, raporty transakcyjne, bramka SMS, doładowanie, SMS preferencje
– przejście do zaawansowanych SMTP
-przejście do zakładki- ankieta nowa, dostępne ankiety, ankieta raporty

 

Analityk

Szczegóły uprawnień:

-włączenia newslettera z www przy planowaniu mailingu
-przejście do raportów kampanie
-przejście do raportów analiza specjalna
-przejście do raportów adresy
-przejście do raportów SARE X/ SARE WEB
-przejście do raportów kampanie detale wysyłki/kampanii
-przejście do raportów historia zmian
-przejście do integracji
-przejście do SMS wysyłanie, zaplanowane, raporty, raporty transakcyjne, bramka SMS, doładowanie, SMS preferencje
– przejście do zaawansowanych SMTP
-przejście do zakładki ankieta nowa, dostępne ankiety, ankieta raporty

 

 

Historia logowania

Historia logowania użytkowników dostępna jest w sekcji Preferencje –> zarządzanie użytkownikami. Klikając w ikonę więcej pojawia się pozycja „historia logowania”. Rejestr historii zawiera następujące dane:

 1. Adres IP – z którego logował się użytkownik
 2. Czas zalogowania – data i godzina kiedy nastąpiło logowanie
 3. Czas ostatniej aktywności – data i godzina w której odnotowaliśmy ostatnie działanie
 4. Czas wylogowania – data i godziny kiedy użytkownik się wylogował (w przypadku długiej nieaktywności, system wylogowuje użytkownika)
 5. Czas trwania – różnica miedzy logowaniem i wylogowaniem
 6. Lokalizacja – ustalana na podstawie adresu IP z którego się logowano

Historia logowaniaJak możemy Ci pomóc?