Wysyłka godzinowa

Wysyłka godzinowa – dzięki  zastosowaniu wysyłki godzinowej wiadomości dotrą do odbiorców o preferowanej porze czytania newsletterów. Godzina wysyłki zostanie indywidualnie dopasowana dla każdego adresu e-mail. Kampania będzie realizowana przez maksymalnie 24 godziny. Podczas planowania ustalana jest godzina startu kampanii oraz ewentualne wcześniejsze zakończenie. Przy opcji wcześniejszego zakończenia, wszyscy odbiorcy którzy nie otrzymali wiadomości o „przypisanej godzinie”, zostaną dodani do ostatniej partii wysyłki. System o każdej pełnej godzinie sprawdza czy w wybranej grupie są adresy które w wskazanej cesze mają aktualną godzinę. Decydujące znaczenie w doborze dedykowanej godziny ma godzina otwarcia ostatnich wiadomości przez użytkownika lub jego zdeklarowane preferencje.

Ustalanie dedykowanej godziny

Przed przystąpieniem do planowania wysyłki należy przygotować cechę, do której zapiszemy dedykowaną godzinę wysyłki a następnie uruchomić SAREscript, który wyznaczy dedykowaną godzinę.

Cechę należy utworzyć w zakładce Adresy –> Struktura bazy

Tworzenie cechy

 

Po utworzeniu cechy, należy wygenerować dedykowaną godzinę, korzystając z zakładki SAREscript –> Uruchom -> Skrypty -> Ustal godzinę wysyłki

Generator SAREscript -ustal godzinę

Do zdefiniowania konieczny jest przedział czasu, który zostanie poddany analizie oraz cecha, do której zostanie zapisana dedykowana godzina wysyłki. System ustali optymalną godzinę do wysyłki – dla każdego odbiorcy indywidualnie na podstawie działań w wskazanym zakresie czasu. Nie zaleca się analizy zbyt długiego zakresu czasu – najważniejsze są ostatnie działania odbiorcy.

 

Generator SAREscript -konfiguracja

Do wykonania skryptu konieczne jest również wskazanie bazy, na której operacja ma zostać wykonana. Może to być cała baza lub konkretne grupy dla których realizowana będzie tego typu wysyłka.

Wybór źródła SAREscrip

A następnie zatwierdzenie wykonania operacji poprzez kliknięcie w przycisk WYKONAJ SKRYPT

SAREscript - zatwierdzanie

 

Godzina wysyłki może być również uzupełniona na poziomie importu. Zostanie dopisana do adresu podobnie jak np. imię czy data urodzenia. Pole z godziną może być również dodane do formularza subskrypcji gdzie odbiorcę pytam wprost o preferowaną godzinę otrzymywania wiadomości.

Planowanie wysyłki

W momencie gdy została przypisana godzina dedykowanej wysyłki, można przejść do jej planowania z poziomu Mailing -> Wysyłanie, wybierając w pierwszym kroku wysyłkę godzinową:

Wysyłanie - 1 krok

Krok drugi planowania wysyłki przebiega standardowo. W trzecim kroku planowania wysyłki należy zdefiniować godzinę rozpoczęcia wysyłki.

Wysyłki są realizowane zgodnie ze zdefiniowaną dla adresu dedykowaną godziną. Jeżeli adres nie posiada dedykowanej godziny wysyłki ustalonej w cesze lub cecha uzupełniona jest niepoprawnymi wartościami, system wyśle tym odbiorcą wiadomość na samym końcu.

Godzinowa - termin

Jako dodatkowa opcja pojawia się możliwość zdefiniowania zakończenia realizacji wysyłki o wskazanej godzinie. Jeżeli naszym założeniem jest, aby np. nie wysyłać maili później o godzinie 21, nawet jeżeli dedykowana godzina otwarcia wypada na późniejsze godziny, można skorzystać z tej możliwości. Przy takim rozwiązaniu wszyscy odbiorcy którzy powinni dostać wiadomość „później”, otrzymają ją w ostatniej godzinie wysyłki.Jak możemy Ci pomóc?