Typ wysyłki – Optymalizator wysyłek

Optymalizator wysyłek – jest to rodzaj wysyłki, który umożliwia precyzyjne przetestowanie skuteczności e-mailingu w różnych dniach i w różnych godzinach. Planując jedną kampanię, można zdefiniować kilka terminów i różne  godziny wysyłki. System automatycznie podzieli bazę na wiele części, zrealizuje w określonych terminach wysyłkę i stworzy jeden spójny raport. Raporty te wskażą, w jakich godzinach odbiorcy, najchętniej otwierają i klikają, wiadomości. Dla tego typu wysyłki dostępny jest dedykowany raport wskazujący optymalny termin.

Planowanie wysyłki

W pierwszym kroku planowania wysyłki należy wskazać  „optymalizator wysyłek” jako rodzaj wysyłki.

Planowanie wysyłki

Drugi krok planowania wysyłki przebiega standardowo, natomiast na trzecim kroku wysyłania pojawia się możliwość podzielenia wysyłki na różne dni i godziny:

Planowanie optymalizatora

Do wyboru dostępny jest bieżący i przyszły miesiąc kalendarzowy. System podzieli bazę do wysyłki na równe części. Wysyłka będzie realizowana o wskazanych godzinach, w każdy wybrany do wysyłki dzień.  W podanej na przykładzie konfiguracji system zrealizuje 20 wysyłek – po 4 w każdym z wskazanych dni. Testowany będzie dzień tygodnia oraz różne pory dnia. Będą to:

  • 18 lutego o godzinach 8:00, 10:00, 16:00 i 18:00
  • 19 lutego o godzinach 8:00, 10:00, 16:00 i 18:00
  • 20 lutego o godzinach 8:00, 10:00, 16:00 i 18:00
  • 21 lutego o godzinach 8:00, 10:00, 16:00 i 18:00
  • 22 lutego o godzinach 8:00, 10:00, 16:00 i 18:00

Wysyłka po zaplanowaniu widoczna jest w sekcji mailing –> zaplanowane, a w szczegółach wysyłki widoczne są określone terminy.

Zaplanowana wysyłka

Szczegóły zaplanowanej wysyłki

 

Raporty z wysyłek

Raporty ze statystyk czasowych w przypadku optymalizatora wysyłek są bogatsze o wykresy wskazujące dzień i godzinę z najlepszym wynikiem w podziale na otwarcia i kliknięcia.

Wyniki optymalizatora wysyłek

Dodatkowo dane, można zgrupować względem dni tygodnia lub dowolnie wskazanego zakresu godzin. Dzięki temu łatwiej wskazać który termin wysyłki jest optymalnym do wysyłki – ma najlepsze wyniki.

Wyniki optymalizatora wysyłek - zgrupowane