Kampanie kodów promocyjnych

Kampanie kodów promocyjnych to rozbudowane narzędzie pozwalające na tworzenie schematów z wykorzystaniem różnego typu kodów. Narzędzie ma na celu przygotowanie kodów które można wykorzystać na wiele sposobów. Tworzona jest „kampania” która zawiera kody promocyjne. Kody mogą być zaimportowane do systemu lub wygenerowane przez SARE. Użytkownik sam wybiera rodzaj znaków oraz ich długość. Jest również unikalność w obrębie kampanii.

Stworzona kampania ma zdefiniowany początek i koniec. Ustalany jest początek wydawania kodów (przed tym okresem nie jest możliwe przypisanie kodu do adresu email w bazie) oraz początek możliwości sprawdzania kodów (po tym terminie system sprawdza kody i jeżeli są spełnione warunku oznacza kod jako wykorzystany). W analogiczny sposób ustalany jest koniec kampanii.

Stworzone w systemie kody można przedzieli i wykorzystać na wiele sposób, między innymi poprzez:

 • przydzielenie do wybranych adresów w bazie – poprzez dedykowany kreator SAREscript
 • przydzielenie w momencie zapisu do bazy – poprzez dedykowaną funkcję SAREscript
 • użycie kodu w wiadomości email – jako kod QR, EAN13 lub ciąg znaków
 • weryfikacje kodu – poprzez aplikację ze skanerem QR
 • weryfikację kodu – poprzez dedykowaną funkcję SAREscript sprawdzającą czy dany kod jest poprawny

Lista kampanii

 1. Nowa kampania – po wybraniu tej opcji nastąpi przekierowanie do konfiguratora kampanii z kodami promocyjnymi
 2. Limity – w tym miejscu wyświetlane są informacje dotyczące liczby możliwych do utworzenia kampanii oraz informacja o liczbie kodów jaką można wykorzystać w ramach pojedynczej kampanii
 3. Kampanie kodów rabatowych – tutaj wyświetlana jest cała lista stworzonych kampanii wraz z szczegółami dotyczącymi terminu kampanii, liczby kodów i ich typu. Możliwe jest również wstrzymanie kampanii, pobranie wygenerowanych kodów, dokonanie jej edycji, usunięcie całej kampanii oraz przejście do szczegółów z raportami.

Lista kampanii kodów promocyjnych

Nowa kampania

 1. Dane kampanii – w tej sekcji definiowane są podstawowe informacje o kampanii – nazwa oraz opis ułatwiający późniejszą identyfikację.
 2. Kampania aktywna – po wybraniu tej opcji, możliwe będzie przydzielanie i używanie kodów promocyjnych.
 3. Daty aktywności kampanii – w tej części konfiguratora ustalić można zakres czasu w którym kody będą wydawane oraz sprawdzane. Możliwe jest ustawienie kampanii w której zakresy są takie same lub sprawdzanie kodów rozpoczyna się później i może trwać dłużej niż samo wydawanie.
 4. Limity kodów w kampanii – ta część konfiguratora pozwala ustalić ile kodów zostanie zapisanych w systemie oraz jak dużo można wykorzystać w kampanii. Określając mniejszą liczbę kodów do wykorzystania niż limit kodów, możliwe jest nagrodzenie tylko określonej pierwszej liczby osób (np. pierwsze 100 osób).
 5. Kody rabatowe – w tej sekcji ustalane są typy kodów oraz znaki z których mają być budowane. Możliwy jest wybór kodów EAN13, QR lub “innych”. Kody mogą zostać wygenerowane lub zaimportowane z pliku CSV. Określana jest również długość generowanego kodu.

Tworzenie kampanii kodów promocyjnych

Detale kampanii

 1. Detale kampanii – ta część raportu zawiera wszystkie informacje dotyczące kampanii kodów promocyjnych. Sekcja zawiera pola dotyczące nazwy i opisu kampanii, jej wewnętrzny identyfikator oraz zakresy czasu aktywności kampanii. Tabela szczegółów prezentuje informacje o statusie kampanii oraz wartości liczbowe dotyczące wygenerowanych kodów i ich użycia.
 2. Statystyki kodów – wykresy prezentują informacje o wydawaniu kodów oraz ich wykorzystania. Pierwszy wykres przedstawia udział procentowy kodów wydanych i pozostałych do wydania. Drugi wykres informuje o procentowym udziale kodów sprawdzonych i pozostałych do weryfikacji.
 3. Informacje dzień po dniu – ta część raportu prezentuje w formie wykresu i tabeli informacje o wydawaniu i sprawdzaniu kodów w poszczególnych dniach. Wykres można ukrywać i pokazywać poprzez kliknięcie w nagłówek.
 4. Szczegóły kampanii kodów – tabela zawiera listę wszystkich kodów z danej kampanii wraz z szczegółowymi informacjami o dacie wydania i dacie wykorzystania. Tabela zawiera również informację o użytkowniku który dokonał weryfikacji kodu promocyjnego. W przypadku gdy kod został przydzielony do konkretnej osoby, prezentowana jest również informacja o przypisanym adresie email.
 5. Pobierz plik – klikając w ikonę “csv” wygenerowany zostanie plik z listą wszystkich kodów oraz wszystkimi danymi prezentowanymi w tabeli.
 6. Powrót do listy kampanii – klikając w przycisk “lista kampanii” nastąpi przekierowanie na listę wszystkich kampanii z kodami promocyjnymi.

Raport kampanii kodów promocyjnych

Zapis kodu do cechy

Kody wygenerowane w ramach kampanii kodów promocyjnych, można przypisać do bazy odbiorców za pomocą funkcji SAREscript. Pomoże w tym generator dostępny w sekcji SAREscript –> uruchom

W prawej części dostępne są Skrypty wraz z kreatorami ułatwiającymi ich użycie. Wybierając „Kody rabatowe do cechy” uruchomiony zostanie kreator przypisywania kodów promocyjnych do konkretnych adresów email.

Kreator składa się z 2 pól:

 1. Kampania – lista kampanii kodów promocyjnych, wcześniej utworzonych w sekcji Zaawansowane –> kody promocyjne. Z listy kodów pobrana zostanie kolejna wartość i dopisana do adresu. Zdarzenie zostanie odnotowane zarówno na karcie adresu jak i w raporcie z kampanii kodów promocyjnych
 2. Cecha – lista cech stworzonych w Adresy –> struktura bazy. Do tej cechy zostanie zapisany przydzielony kod, dzięki czemu można go użyć do personalizacji wiadomości

Dodawanie kodu do cechy

Przygotowany skrypt należy uruchomić w kontekście adresów email – konieczne jest wskazanie źródła np. wybranej grupy w bazie adresowej.

Wybór źródła

Dodawanie kodu do wiadomości

Wygenerowany i przypisany do adresu email kod, można łatwo użyć do personalizacji wiadomości. Dostępnych jest kilka wariantów użycia kodu:

 1. Wstawienie jako kod tekstowy
 2. Wstawienie jako EAN13 (jeżeli jest to tego typu kod)
 3. Wstawienie jako kod QR

Kod tekstowy

Wstawienie kodu jako tekst możliwe jest poprzez użycie personalizacji prostej. Wystarczy wskazać cechę w której przechowywany jest kod i wstawić go do wiadomości. Więcej o tego typu personalizacji tutaj

Personalizacja - kod tekstowy

Kod EAN13

Kod promocyjny będący kodem EAN13 można wstawić do wiadomości jako grafikę „kodu kreskowego”. Aby to zrobić należy wstawić odpowiednią funkcję SAREscript dostępną w generatorze. Kreator wymaga wybrania cechy w której zapisany jest kod. Więcej o wstawianiu kodu EAN13 tutaj

Kod QR

Kod promocyjny można wstawić jako kod QR. System zawartość cechy przetworzy do „grafiki kodu” która może być odczytana poprzez skanery kodów QR (zarówno mobilne jak i stacjonarne).

Wstawianie kodu QR przebiega podobnie jak z EAN13 – należy wybrać miejsce w którym wstawiony zostanie kod a następnie kliknąć w ikonę SARescript.

Kreator kodów QR składa się z następujących elementów:

 1. Cecha z kodem – lista cech w bazie adresowej. Należy wybrać tę, która zawiera wygenerowany kod promocyjny
 2. Własna wartość kodu – w przypadku gdy nie jest wybrana cecha z bazy, możliwe jest wskazanie własnej wartości kodu. Wtedy system do wszystkich odbiorców wyświetli ten sam kod
 3. Wartość gdy pusta – w tym miejscu należy podać domyślną wartość kodu. Jest to zabezpieczenie przed przypadkami gdy dany odbiorca otrzyma wiadomość ale jego wartość cechy z kodem była pusta
 4. Rozmiar kodu – wielkość kodu w px. Kod jest kwadratowy więc podana wartość jest zarówno wysokością jak i szerokością. Wartość zostanie powiększona o dopełnienie z każdej strony
 5. Dopełnienie – margines oddalający „kod” od krawędzi grafiki
 6. Kolor kodu – kod QR może mieć dowolny kolor wybrany z palety. Dzięki temu można go wkomponować w grafikę
 7. Kolor tła – kod QR może mieć dowolny kolor tła. Dzięki temu można go wkomponować w grafikę

QR - generator

Przykłady kodów QR:

 1. „Standardowy” czarno-biały
 2. QR w kolorach narodowych
 3. QR w kolorach zielonych
 4. QR niebieski z dużym marginesem
 5. QR żółto-niebieski o większych wymiarach

QR - przykładyJak możemy Ci pomóc?