Prosta personalizacja na podstawie danych z bazy

Aby spersonalizować mailing indywidualnymi danymi subskrybentów należy zaimportować do SARE adresy e-mail wraz z ich dodatkowymi cechami oraz  skorzystać z personalizacji prostej podczas tworzenia treści mailingu. Wystarczy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 

  1. Przygotuj bazę danych subskrybentów w jeden z dostępnych sposobów np. w postaci pliku CSV zawierającego oprócz adresu e-mail także dodatkowe cechy adresu takie jak np. imię, czy nazwisko – tak jak pokazano poniżej. Następnie zaimportuj plik z adresami do systemu SARE, tak, jak wyjaśniono tutaj. Jeśli importujesz cechę, która wcześniej nie była wykorzystywana w SARE, stwórz najpierw nową cechę w sekcji Adresy – Struktura bazy.
  2. Następnie w czasie tworzenia kreacji mailingu w edytorze należy wybrać z listy „Cechy adresu” pożądaną cechę, która ma zostać spersonalizowana danymi klienta podczas wysyłki. W treści mailingu pojawi się nazwa cechy w postaci procentów np. %prop1% lub %nazwa_cechy%. Aby zweryfikować poprawność personalizacji można skorzystać z opcji podglądu treści mailingu dla konkretnego adresu znajdującego się w bazie zaimportowanej do SARE.


Jak możemy Ci pomóc?