Do czego służy mailing: zaplanowane

W tej części menu znajdują się newslettery, które zostały zaplanowane do wysyłki, bądź są w trakcie wysyłki.

Użytkownik na tym etapie ma możliwość podglądu newslettera. Po kliknięciu na jego nazwę pojawia się newsletter w postaci najbardziej zbliżonej do tej, w jakiej otrzyma go odbiorca.

Istnieje możliwość anulowania wysyłki. Dodatkowo dla wybranych typów wysyłek dostępna jest opcja edycji.