Adresy – rodzaje statusów

  • zapomniany RODO – status ten służy do oznaczania osób które zgłosiły administratorowi danych chęć zapomnienia. Wybór tego statusu możliwy jest jedynie poprzez edycję wybranego adresu (w detalach adresu). Zmiana statusu na zapomniany RODO jest nieodwracalna i powoduje zaszyfrowanie danych osobowych danego subskrybenta. Pole email, GSM oraz nazwa są domyślnie wskazane jako osobowe, pozostałe cechy są oznaczane na podstawie umowy PPDO.
  • zapisany i potwierdzony – status ten oznacza, że właściciel danego adresu e-mail zapisał się na listę mailingową oraz potwierdził chęć otrzymywania newsletterów. Jest to jedyny status adresu, który pozwala na wysyłanie zwykłych newsletterów na ten adres
  • adres zablokowany – status ten oznacza, że adres został zablokowany przez użytkownika programu. Próba ponownego automatycznego dopisania do bazy poprzez SARE będzie niemożliwa (chyba, że użytkownik odblokuje ten adres)
  • zapisany niepotwierdzony – status ten oznacza, że na podany adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie chęci otrzymywania newsletterów, ale odbiorca nie kliknął w link potwierdzający
  • zapisany brak weryfikacji – status ten oznacza, że adres w bazie nie został w żaden sposób potwierdzony i nie została wysłana prośba do jego właściciela o potwierdzenie. Jeżeli w bazie znajdują się adresy z takim statusem, możliwe jest wysłanie maila administracyjnego z prośbą o potwierdzenie
  • chęć wypisania (opcjonalnie) – status ten ustawiany jest automatycznie w przypadku, jeżeli odbiorca newslettera wyrazi wolę wypisania się z listy mailingowej poprzez kliknięcie na link dołączony do newslettera. Link taki można wstawić do newslettera w sposób podany przy opisie edytora (opcja dodaj stopkę)
  • wypisał się – status ten służy do oznaczenia sytuacji, kiedy właściciel adresu zgłosi chęć rezygnacji z otrzymywania informacji w inny sposób niż automatyczny (np. poprzez przysłanie maila do użytkownika). Ten status może ustawić tylko użytkownik (ręcznie). W odróżnieniu od statusu adres zablokowany właściciel adresu może ponownie zapisać się automatycznie do bazy
  • wypisany ręcznie – status ten jest w praktyce identyczny z wypisał się. Służy jedynie do oznaczenia sytuacji, kiedy to użytkownik podjął decyzję o wypisaniu osoby (np. ze względu na dużą liczbę zwrotów)

UWAGA! System wyśle newslettery tylko i wyłącznie na adresy e-mail posiadające status zapisany i potwierdzony.