Doładowanie SMS

Sekcja poświęcona doładowaniu SMS została dodana bezpośrednio do menu. Wcześniej doładowanie można było zrobić z poziomu dashboardu lub na pierwszym kroku wysyłki SMS. Możliwość doładowania konta na pierwszym kroku wysyłania nadal pozostała.