Personalizacja

Opracowanie newslettera, który spełnia oczekiwania odbiorcy jest bardzo trudne. Każdy adresat ma inne wymagania, interesuje się innym produktem oraz ma inną historię zakupów. Przygotowanie indywidualnej dla każdego odbiorcy kreacji graniczy z cudem – baza często liczy dziesiątki tysięcy adresów i stworzenie oddzielnego maila dopasowanego do klienta zajęłoby bardzo dużo czasu. Na szczęście system SARE daje wiele możliwości personalizacji wiadomości. Za pomocą kilku sposobów personalizacji, wygenerowanie wiadomości dopasowanej do wszystkich odbiorców jest banalnie proste. Działania opisane poniżej bazować będą na szablonie:

Przygotowanie bazy adresowej

Najważniejszym punktem działań jest posiadanie odpowiedniej wiedzy o odbiorcach. Dane o działaniach klientów i ich preferencjach można poznać na wiele sposobów. Warto wyróżnić następujące sposoby „poznania” upodobań klienta:

• Dane deklaratywne – pozyskiwane przy zapisie do bazy, za pomocą ankiet czy call center

• Informacje z poprzednich wysyłek – analiza kliknięć w linki

• System sprzedażowy – analiza koszyka zakupowego

• Remarketing – analiza ruchu na stronie z wykorzystaniem np. SARE X

Personalizowana kreacja w zależności od typu prezentowanych danych i sposobu ich generowania powinna zawierać informację o typie klienta i proponowanych produktach. Personalizacja może opierać się o wspólne elementy dla danej grupy odbiorców lub indywidualna dla każdego adresata.

Przykład bazy, która pozwala na zaawansowaną personalizacją zarówno elementów grupowych, jak i generowanie indywidualnych treści wygląda następująco.

Aby zaimportować powyższe dane, warto najpierw przygotować sposób segmentowania bazy w systemie SARE. Wybierając kolejno „Preferencje” →”Struktura bazy” zmienić można nazwy cech oraz dodać kolejne do systemu. Pamiętać należy, iż zmiana nazwy cechy powinna być wykonywana rozważnie – jeżeli wcześniej w cesze 1 zapisywane było imię odbiorcy to zmiana nazwy tej cechy nie spowoduje zmiany ich wartości. Może się okazać, że po imporcie część adresów w danej kolumnie posiada imię, a inna część datę urodzenia. Przykładowa konfiguracja bazy wygląda następująco:

Ustalanie płci na podstawie imienia odbiorcy

System SARE umożliwia generowanie płci odbiorcy na podstawie jego imienia. Wymagane jest, aby imię było zapisane w bazie (w dowolnej cesze) oraz aby zostało zapisane w „oficjalnej” formie. System nie ustali płci z imienia, które jest zdrobnieniem.

Aby wygenerować płeć, należy przejść do sekcji SAREscript i wybrać „uruchom”. Następnym krokiem jest wybranie źródła, czyli adresów dla których płeć ma zostać ustalona. Może to być cała baza, wybrane grupy lub tylko jeden rekord. Skrypt odpowiedzialny za generowanie płci to „ustal płeć” – dostępny w liście skryptów. Generator wymaga wskazania cechy imię oraz cechy do której zostanie zapisana płeć.

Szablon dostosowany do typu klienta

Kreację newslettera można personalizować na wiele sposobów. Edytor SARE pozwala na stosowanie tak zwanych „dynamicznych treści”. Funkcja ta pozwala na wyświetlenie treści w zależności np. od cechy w bazie czy grupy. Funkcjonalność ta pozwala między innymi na generowanie unikatowych stopek w wiadomości. Adresaci newsletterów często posiadają ściśle określony status w bazie np. klient VIP, nowy użytkownik itd. Kreacja wiadomości, za pomocą dynamicznej treści, jest w stanie dopasować się do typu odbiorcy.

Aby dodać do wiadomości dynamiczną treść, należy w wybranym miejscu ustawić kursor myszy oraz kliknąć w ikonę SAREscript.

Następnym krokiem jest wybranie funkcji „dynamiczna treść” i ustalenie po spełnieniu jakich warunków powinna pojawić się odpowiednia treść. Przykładowo jeżeli cecha typ to „vip” wtedy wyświetlamy treści dla grupy VIP. Może to być odpowiedni fragment tekstu lub fragment kodu HTML.

Dobrym przykładem personalizacji zależnej od typu klienta są zwroty grzecznościowe zależne od płci. Najprostszym działaniem jest wygenerowanie skryptu który wstawi odpowiedni zwrot dla kobiet i mężczyzn. Utworzenie skryptu wygląda podobnie jak w przykładzie powyżej. Należy wskazać cechę, gdzie zapisano płeć oraz wartość, dla której wyświetli się treść. Jeżeli płeć ustalono na podstawie imienia (za pomocą SAREscript), jako wartość wskazać należy K (dla kobiet) oraz M (dla mężczyzn).

Po wstawieniu skryptu, w edytorze powinna pojawić się następująca treść:

Wiadomość, do której wstawiono SAREscript (czyli tzw. ScriptSpot) zawiera „kotwice”. Po zaznaczeniu kotwicy i kliknięciu w ikonę SAREscript jest możliwość edycji skryptu.

Warto rozważyć bardziej rozbudowany mechanizm, który obsłuży również sytuację, gdy w bazie zabraknie oznaczenia płci. Sam zwrot zawierać może również imię odbiorcy (oczywiście w wołaczu). Skrypt który pozwala obsłużyć każdą sytuację działa na zasadzie sprawdzania kolejnych sytuacji:

• Jeżeli płeć to K, użyj zwrotu „Szanowna Pani”

• Jeżeli płeć to M, użyj zwrotu „Szanowny Panie”

• W przeciwnym razie, użyj zwrotu „Szanowni Państwo”

Aby osiągnąć opisany powyżej efekt, zastosować należy poniższy skrypt (prop7 to 7 cecha, która zgodnie z przedstawionym w 2 punkcie schematem, zawiera informację o płci odbiorcy):

if(get_val(„prop7”)==’K’){
print(<<<EOT
Szanowna Pani
EOT
);}
elseif(get_val(„prop7”)==’M’){
print(<<<EOT
Szanowny Panie
EOT
);}
else{
print(<<<EOT
Szanowni Państwo
EOT
);}

Rozszerzeniem działania skryptu jest dodanie treści odmieniającej imię odbiorcy do formy wołacza. Skrypt można zostać wstawić w wiadomości jako oddzielny skrypt lub dokonać edycji skryptu opisanego powyżej. Pierwsze rozwiązanie jest łatwiejsze – wystarczy skorzystać z generatora.

Rozwiązanie te ma jednak drobną wadę – w przypadku gdy imię nie jest „oficjalne”, zamiast odmiany pojawi się wartość cechy. W sytuacji, gdy w cesze imię jest zdrobnienie imienia, wiadomość będzie wyglądała w miarę przystępnie, natomiast gdy w cesze znajdzie się losowy ciąg znaków (częsta sytuacja gdy informacja o imieniu jest pobierana z formularzy WWW), zwrot „Szanowny Panie Xyz” wygląda mało profesjonalnie. Co więcej, zwrot ten będzie również użyty przy sytuacji „Szanowni Państwo”. Warto więc użyć skryptu, będącego połączeniem zwrotu grzecznościowego i odmiany imienia. Działanie opiera się na ustalaniu płci za pomocą systemu SARE (wtedy mamy pewność że imię jest „oficjalne”). Schemat działania wygląda następująco:

  • Jeżeli płeć to K, użyj zwrotu „Szanowna Pani” + imię w wołaczu
  • Jeżeli płeć to M, użyj zwrotu „Szanowny Panie” + imię w wołaczu
  • W przeciwnym razie, użyj zwrotu „Szanowni Państwo”

Skrypt ten wygląda następująco (prop7 to 7 cecha zawierająca informację o płci odbiorcy, prop3 to cecha zawierająca imię – zgodnie z schematem w 2 punkcie):

if(get_val(„prop7”)==’K’){
print(<<<EOT
Szanowna Pani EOT
);
print(pl_imiewolacz(get_val(„prop3”)))}
elseif(get_val(„prop7”)==’M’){
print(<<<EOT
Szanowny Panie EOT );
print(pl_imiewolacz(get_val(„prop3”)))} else{ print(<<<EOT
Szanowni Państwo
EOT
);}

Szablon dostosowany do grupy klienta

Elementem warunkującym wygląd wiadomości może być cecha – jak w punkcie 4. W przypadku, gdy treść wiadomości powinna być dopasowana do grupy klienta zastosować należy pewną modyfikację „dynamicznej treści”. Różnica polegać będzie na ustaleniu warunku – zamiast porównywania wartości cechy, sprawdzana będzie przynależność do grupy. Schemat działania wygląda następująco:

  • Czy adres należy do grupy 1 – wyświetl grafikę banner1.jpg
  • Czy adres należy do grupy 2 – wyświetl grafikę banner 2.jpg
  • Czy adres należy do grupy 3 – wyświetl grafikę banner 3.jpg
  • W przeciwnym wypadku wyświetl banner.jpg

Kod HTML który odpowiada za wyświetlanie grafiki to:

<img style=”display:block” border=”0″ src=”images/banner1.jpg” height=”200″ width=”600″>

Fragment ten zostanie wykorzystany w instrukcji warunkowej w SAREscript. Cały SCRIPTspot powinien być wstawiony w miejscu gdzie chcemy wyświetlać grafikę. Pliki do których odwołuje się SAREscript powinny być na serwerze (można je dodać z poziomu edytora). Poniżej kompletny kod wyświetlający grafikę w zależności od grupy odbiorcy.

if(sare_in_group(1)){
print(<<<EOT
<img style=”display:block” border=”0″ src=”images/banner1.jpg” height=”200″ width=”600″>
EOT
);}
elseif(sare_in_group(2)){
print(<<<EOT
<img style=”display:block” border=”0″ src=”images/banner2.jpg” height=”200″ width=”600″>
EOT
);}
else{
print(<<<EOT
<img style=”display:block” border=”0″ src=”images/banner3.jpg” height=”200″ width=”600″>
EOT
);}

Opisany mechanizm wyświetla tylko jeden banner – pierwszy który spełni kryteria. Czyli adres będący jednocześnie w grupie 1 i 2, zobaczy grafikę przyporządkowaną do 1 grupy. Liczy się pierwsze spełnienie warunku.

Personalizacja - wartość z cechy

Treść newslettera, oprócz personalizacji z wykorzystaniem SAREscript, można również personalizować za pomocą pobrania cechy z bazy. Jest to wygodniejsze rozwiązanie w przypadku prostych działań. SAREscript pozwala na podobne działanie, jednak jego użycie wymaga generowania kodu – personalizacja prosta ogranicza się do wybrania cechy z listy. Baza przedstawiona w punkcie 2, zawiera odpowiednie cechy, dzięki czemu nazwę można pobrać bezpośrednio z cech. Gdyby nazwy produktów znajdowały się w jednej cesze, wtedy pobranie danych wymagałoby skorzystania ze skryptu.

Aby wstawić cechę z bazy, wystarczy ustawić kursor w miejscu gdzie treść ma się wyświetlić, a następnie wybrać odpowiednią cechę z listy. Efektem jest pojawienie się w wiadomości tekstu typu %prop1% lub np. %nazwa1% (dla cech struktury podstawowej jest to prop1-prop9, cechy struktury rozszerzonej zwierają swoją nazwę). Przykład poniżej:

System przetworzy opisany znacznik indywidualnie dla każdego adresu i wstawi w to miejsce odpowiednią wartość z bazy adresowej.