Wskaźnik jakości adresu

Wprowadzenie i wyjaśnienie idei

Wskaźnik jakości to rozwiązanie, które pozwala w łatwy sposób zweryfikować czy wiadomość została odczytana, zignorowana czy też odnotowany został zwrot. Na wartość wskaźnika mają wpływ takie zdarzenia jak: wysłanie wiadomości, odnotowanie otwarcia wiadomości, kliknięcie w link lub odnotowanie zwrotu. Zdarzenia “pozytywne” czyli otwarcie i kliknięcie powodują, że wartość wskaźnika wrasta. Oznacza to, że wysyłanie wiadomości do takiej osoby spotyka się z jego reakcją i kolejne wysyłki mają sens. W przypadku odnotowania zwrotu, wartość wskaźnika spada – oznacza to, że kolejne wysyłki najprawdopodobniej nie docierają do odbiorcy i dalsza komunikacja nie powinna nic zmienić. Samo wysłanie wiadomości powoduje zneutralizowanie wskaźnika – wiadomości docierają, ale brakuje reakcji. Wskaźnik jakości przyjmuje wartości od 0% do 100%.

Sposób klasyfikacji

Mechanizm wyliczania wskaźnika jakości wzrasta po otwarciu lub kliknięciu, natomiast spada po odnotowaniu zwrotu. Samo odebranie wiadomości powoduje neutralizację. W związku z przyjęciem skali procentowej i wartości 0-100%, konkretne wartości wskaźnika można interpretować w następujący sposób:

 • 0% – regularne zwroty, wiadomości wysyłane na ten adres nie docierają do odbiorcy. Istnieją małe szanse, że kolejne wiadomości wysłane na adres o jakości 0% zostaną otwarte lub kliknięte.
 • 25% – odnotowano zwrot, ale adres należy nadal wykorzystać wykorzystywać, najlepiej mniej aktywnie. W przypadku takiej wartości wskaźnika warto wstrzymać się z wysyłkami i kolejną zrealizować za jakiś czas – jeżeli problem z dostarczaniem był chwilowy, to kolejna wysyłka powinna spowodować wzrost wskaźnika.
 • 50% – stan neutralny – nie posiadamy dla takiego adresu informacji o zwrotach, ale tez nie ma otwarć i kliknięć. Wiadomość została dostarczona, ale nic więcej się nie działo.
 • powyżej 50% – odbiorca otwiera i klika wiadomości. Wiadomości wysyłane do adresów oznaczonych w ten sposób są dostarczane, a odbiorca reaguje na nie. Im wyższa wartość tym częściej.

Dodatkowo: każda wysyłka bez żadnej akcji (tj. zwrot, otwarcie, klik) powoduje zmianę wskaźnika i zmierza w kierunku 50%. W przypadku wartości wskaźnika mniejszej niż 50% (bo odnotowano zwrot), wysłanie wiadomości spowoduje wzrost wskaźnika. Dzięki temu dla adresów z pojedynczymi przypadkami niedostarczenia z czasem wartość ich wskaźnika osiągnie wartość 50%. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy wskaźnik jest wyższy niż 50%. Brak reakcji będzie obniżać wartość wskaźnika aż do zneutralizowania.

Wskaźnik jakości - wykorzystanie w systemie

Wskaźnik jakości pojawia się w kilku miejscach w systemie. Poniżej wyliczenie tych miejsc.

 • Preferencje wyświetlanie danych
  Jest to miejsce w którym można ustawić wyświetlanie wskaźnika podczas przeglądania adresów. Aby włączyć tę opcję, należy zaznaczyć checkbox obok pola

 

 • Kolumna na liście adresów
  Podczas przeglądania adresów, zarówno z poziomu Adresy → przeglądaj wszystkie, wynik wyszukiwania oraz przeglądanie grupy możliwe jest wyświetlenie wartości wskaźnika. Widoczność kolumny zależna od ustawień w preferencjach.

Wskaźnik jakości - lista adresów

 • Wyszukiwarka adresów
  Narzędzie wyszukiwania adresów rozbudowane zostało o pole “jakość” dzięki czemu można łatwo odszukać adresy o jakości np. mniejszej niż 25%, większe niż 50%, równe 0%.
  UWAGA!! W wyszukiwarce podaje się jedynie wartość liczbową bez znaku %

Wskaźnik jakości - wyszukiwarka

 

 

 

 • Informacja na karcie adresów
  Przeglądając szczegóły dotyczące adresów email, możliwe jest sprawdzenie jego jakości. Informuje o tym pole jakość w sekcji detale adresu.

 • Dostęp w filtrach
  Filtry wykorzystywane w wysyłkach email oraz SMS mają możliwość sprawdzania wartości wskaźnika jakości. Dzięki temu wybór osób z odpowiednim wskaźnikiem jest wyjątkowo proste. Największa korzyść to szybkie pomijanie adresów z najniższym wskaźnikiem.

 • Dostęp w SAREscript
  Wartość wskaźnika jakości można wykorzystać w funkcjach SAREscript. Aby pobrać wartość wskaźnika wystarczy skorzystać z funkcj get_val() i jako cechę wskazać quality.Przykład skryptu do wyświetlenia wskaźnika na ekranie:

Przykłady zastosowania

Wskaźnik jakości daje informację o tym, czy dany adres odbiera wiadomości czy odnotowujemy zwrot. Dlatego też wartość wskaźnika najlepiej wykorzystywać bezpośrednio przy filtrowaniu bazy do wysyłki lub tworzenia segmentów. Kilka sposobów praktycznego wykorzystania:

 1. Prosty filtr pomijający adresy najgorszej jakości.
  Wiadomość wysyłana do adresów o wskaźniku jakości na poziomie przynajmniej 50% – do tych osób docierają wiadomości, wartość wskaźnika zwrotów powinna być niska
 2. Prosty filtr pozwalający wysłać wiadomość do adresów, na które reagują na wiadomość.
  Wybór adresów o wskaźniku większym niż 50% (przynajmniej 51%) pozwala dotrzeć do osób, które przynajmniej raz na jakiś czas otworzyły lub kliknęły maila.
 3. Prosty filtr weryfikujący jakość adresu – sprawdzenie czy zwroty były tymczasowe.
  Wysyłka do osób ze wskaźnikiem mniejszym niż 50%. Najlepiej z atrakcyjną treścią i zachętą do aktywności – otwarcie lub kliknięcie spowoduje wzrost wskaźnika.
 4. Cykliczna segmentacja bazy.
  Podział bazy wg. wskaźnika zwrotów wraz z datą przeniesienia do grupy, pozwoli odpowiednio zarządzać adresami, gdzie wskaźnik jakości spadł poniżej 50%. Takie adresy powinny zostać wyłączone z wysyłek na jakiś czas, żeby wyeliminować np. problem przepełnionej skrzynki. Po ustalonym czasie adres może wrócić do zwykłych wysyłek w celu próby dostarczenia maila.


Jak możemy Ci pomóc?