Prawidłowe przygotowanie grafik do mailingu

W celu prawidłowego przygotowania grafiki, która następnie zostanie wykorzystana do opracowania kodu HTML, należy stosować następujące rozwiązania:

 1. Optymalna szerokość grafiki to 600-700 pikseli.
 2. Zapisana w formacie .jpg, .png lub .gif. Rozszerzenia te koniecznie pisane małymi literami
 3. Jeśli fragment grafiki ma być personalizowany w miejscu personalizacji, powinno zostać zastosowane jednolite tło.
 4. Zastosowany rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 10 pikseli, a rodzaj powinien należeć do grupy czcionek popularnie wykorzystywanych w Internecie np. Arial, Verdana, Tahoma oraz Times New Roman
 5. Nie powinno się stosować grafiki w tle, pod tekstem — część poczt nie wspiera grafiki w tle. W takim przypadku ten element pozostanie grafiką w wysłanym mailingu, a tekst nie będzie możliwy do ani zaznaczenia ani skopiowania. Oznacza to, że w przypadku blokady wyświetlenia grafik nie zostanie wyświetlony. W przypadku mailingów wyświetlanych na urządzeniach mobilnych grafika z tekstem może być pomniejszona i trudna do odczytania. Aby tekst w mailingu był zawsze widoczny, niezależnie od pobrania obrazów, należy go umieszczać na jednolitym tle, które w kodzie HTML będzie można zapisać kodem koloru.
 6. Należy upewniać się, że tekst umieszczony w projekcie mailingu mieści się w obrębie prostokątów o jednolitym tle. Jeśli w projekcie mailingu występują linie krzywe, to pole tekstu powinien znajdować się ponad lub pod krzywą nie wchodząc w jej obszar. W inny przypadku tekst będzie musiał pozostać grafiką i nie będzie edytowalny.
 7. W przypadku CTA (przycisków), które mają mieć edytowalny tekst, nie należy stosować cieni ani zaokrąglania rogów. W innym przypadku pozostaną one grafiką i edycja treści przycisku nie będzie możliwa.
 8. Miejsce przeznaczone na tekst personalizowany powinno być na tyle duże, aby zmieściła się tam najdłuższa dopuszczalna zmienna wartość cechy (np. stosując zmienną Miasto, jeden adres może mieć przypisaną wartość Ełk a drugi Nowy Dwór Mazowiecki).
 9. Maksymalna waga grafiki nie powinna przekraczać 100-150 kB.
 10. Parametr rozdzielczości grafiki powinien zostać zapisany z wartością nie większą niż 72dpi.
 11. Przygotowana do zamieszczenia w newsletterze grafika powinna być w natywnym rozmiarze (np. obrazek, który ma się wyświetlać w rozmiarze 100 na 100 pikseli, powinien mieć na serwerze właśnie takie wymiary.
 12. W przypadku umieszczenia na serwerze pliku o wymiarach zarówno mniejszych jak i większych jakość grafiki będzie zdecydowanie gorsza).
 13. Nazwy plików graficznych nie mogą posiadać spacji, myślników i znaków specjalnych.
 14. Długość nazwy pliku grafiki nie może przekraczać 35 znaków.

 Jak możemy Ci pomóc?