Zobacz jak funkcje SARE ułatwiają komunikację

Jednym z narzędzi, który w sprawny i bardzo przyjemny sposób pozwoli Ci dokonać segmentacji bazy jest zaawansowany panel flowchart. Operuje on jednak na SAREscript, dlatego do jego wykorzystania niezbędne jest posiadanie pakietu z dostępną funkcją SAREscript.

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, posługując się tym narzędziem, jest stworzenie nowego schematu analizy. Służy on do segmentacji i pobierania informacji o bazie adresowej. Pamiętaj, że możesz go zapisać w systemie i korzystać z niego wielokrotnie w przyszłości.
Wybierając źródło, możesz wybrać jedną lub wiele grup do analizy w systemie. Wybranie adresów zapisanych i potwierdzonych pozwoli Ci ograniczyć działania do adresów aktywnych.

Jeżeli wybrałeś już grupy i adresy, przejdziemy do pierwszego działania na bazie. W komponentach dostępne są filtry proste – umożliwiające wyszukanie wśród Twoich grup wskazane adresy spełniające pewne warunki –  i filtry wysyłek.
Lista rozwijana jest listą cech nadanych w sekcji Preferencje > Struktura bazy. Za pomocą prostego połączenia linią możesz połączyć dwa wybrane przez siebie komponenty. Możesz też wybrać komponent wykonawczy – licznik – jeżeli chcesz sprawdzić ile danych maili, spełniających warunek, jest w Twojej bazie. Za pomocą narzędzia w prawym górnym rogu „Oblicz”, baza zostaje poddana analizie. Ponownie aktywując licznik, możesz podjąć z filtrowanymi adresami dalsze działania – dodać je do grupy, otworzyć nowe grupy lub usunąć z grupy.
Kolejnym komponentem wykonawczym jest możliwość rezerwacji adresów, czyli stworzenia wysyłki o nazwie „rezerwacja”. Ten typ wysyłki jest przydatny szczególnie wtedy, gdy nie wszystkie materiały do wysyłki np. treść maila, są jeszcze przygotowane a już teraz chcesz zarezerwować grupę odbiorców i oznaczyć adresy będą brały udział w wysyłce.

Dodatkowym rodzajem filtru jest filtr losowy, który pozwoli Ci wyłonić dokładną liczbę 10 odbiorców/adresatów w bazie, które mają brać udział w działaniu. W ten sposób łatwo będziesz mógł podzielić bazę.

Przygotowany schemat możesz zapisać, aby w przyszłości na nim pracować, albo dalej go modyfikować. Możesz też zapisać, przez kogo został stworzony. Przygotowany schemat znajdziesz w dostępnych analizach.

Zachęcamy do przetestowania funkcjonalności flowchart, ponieważ będzie ona dużym wsparciem podczas dokonywania bardziej zaawansowanych analiz na bazie.Jak możemy Ci pomóc?