Wysyłka powitalna

1. Wprowadzenie

Wysyłka powitalna to typ wysyłki w systemie SARE, który umożliwia realizowanie w pełni raportowanych kampanii z dowolną częstotliwością. Dotychczas, aby zrealizować kampanie powitalne, konieczne było stworzenie wielu wysyłek cyklicznych lub wysyłek typu follow up – wprowadzone rozwiązanie pozwala na weryfikację (sprawdzanie) nowych adresów w grupie nawet z częstotliwością 5 min.

2. Przykład użycia

Typowym zastosowaniem wysyłki powitalnej jest kampania dla nowych adresów w bazie. Po dokonaniu zapisu do bazy realizowana jest wysyłka do osób posiadających odpowiedni dla tej wysyłki status.

3. Wykonanie

Realizacja wysyłki powitalnej składa się z 2 etapów:

Pierwszy to zaplanowanie wysyłki. Podobnie jak przy pozostałych typach wysyłek, należy wybrać kreację, ustalić temat i nadawcę oraz wskazać typ wysyłki jako “powitalna”.


W kolejnym kroku widoczne są wyniki SPAM TESTu oraz możliwość wykonania podglądu kreacji. krok 2 z 3, analogicznie do pozostałych typów wysyłek.

Krok 3 z 3 w przypadku wysyłki powitalnej różni się w stosunku do innych. Mimo, że na tym etapie standardowo istnieje możliwość zarządzania opcjami śledzenia i w przypadku połączenia konta SARE z profilem społecznościowym, pojawia się opcja publikacji, kluczową różnicę możemy zauważyć w przypadku terminu wysyłki – brak możliwości wskazania konkretnej daty i godziny. W tym miejscu pojawia nam się następujący widok:


Efektem zaplanowania wysyłki powitalnej jest utworzenie odpowiedniego wpisu w sekcji MAILING → WYSYŁANIE. Wysyłka opisana jest numerem, nazwą newslettera, datą utworzenia oraz liczbą wysłanych komunikatów.

Wysyłkę powitalną można z tego miejsca anulować, sprawdzić szczegóły (informacja o temacie i danych nadawcy) oraz ukryć tak, aby nie była widoczna w raportach.

W tym miejscu również uruchamiamy wysyłkę, klikając w przycisk strzałki

Pojawia nam się nowe okno, w którym ustalamy o jakich godzinach oraz w jakie dni wysyłka zostanie uruchomiona.

 

W tym samym oknie wybieramy również grupę, do której realizowana będzie wysyłka oraz tą gdzie zostaną przeniesione adresy po wysłaniu wiadomości powitalnej.

Po wybraniu terminu i grup, wystarczy zapisać działanie. System o wskazanej porze będzie sprawdzać bazę i realizować do nowych adresów w grupie wysyłki.

Ustawioną wcześniej wysyłkę możemy modyfikować zmieniając grupy oraz dni i godziny wysyłki.Jak możemy Ci pomóc?