SMTP

SMTP jest  to unikalna funkcja systemu SARE. Pozwala na realizację kampanii mailingowych bezpośrednio z programu pocztowego, jak Outlook, Thunderbird czy Windows Live Mail, bez konieczności logowania się do systemu.

Może służyć do realizacji wysyłki do grupy adresów znajdujących się w systemie SARE lub na pojedynczy adres e-mail wpisywanych ręcznie w polu adresata w programie pocztowym.

By aktywować funkcjonalność, należy dokonać konfiguracji użytkownika, która odbywa się dwuetapowo:

  • Ustawienia w systemie SARE:

Dodajemy nowego użytkownika (Preferencje -> SMTP), wprowadzamy jego nazwę i hasło, wskazujemy interfejs oraz grupę, do której zapisywane będą adresy odbiorców (w przypadku wysyłki do pojedynczych adresów). Zaznaczając weryfikację podczas konfiguracji, program pocztowy poprosi, przed realizacją mailingu, o wprowadzenie kodu weryfikującego.

Dokładna instrukcja konfiguracji użytkownika SMTP zostanie Państwu przesłana przez konsultanta.

  • Ustawienia w programie pocztowym

W zależności od programu – instrukcja do pobrania tutaj –

Wysyłka:

  • Wysyłka do grupy/grup znajdujących się w systemie SARE:
  • edytujemy i zapisujemy SAREscript (dostępny u Twojego konsultanta). W preferencjach zostanie wygenerowany adres email. W polu adresata należy wpisać wygenerowany adres email, dzięki czemu zostanie aktywowana realizacja wysyłki z systemu.
  • Wysyłka do pojedynczego adresata : oznaczając użytkownika SMTP jako nadawcę – wysłany email nie będzie zapisywany po stronie SARE (linki nie będą trackowane).

Raporty dotyczące maili wysyłanych przez SMTP są widoczne w zakładce Raporty-> Maile transakcyjne. Szczegóły wysyłki dostarczają informacji o podstawowych statystykach kampanii oraz statystykach domenowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://sare.pl/smtp/Jak możemy Ci pomóc?