Raporty SMS

Moduł SMS raporty, pozwala na zapoznanie się z wynikami zrealizowanych wysyłek SMS.

Pierwsza część sekcji raporty, pozwala na zdefiniowanie analizowanego okresu. W polu prezentowany okres, wybrać można zakres którego podsumowanie ma dotyczyć.

Pole historia wysyłek, przedstawia zestawienie wiadomości SMS, wysyłanych w wybranym okresie. Zestawienie te zawiera informacje o numerze wysyłki, treści wiadomości, grupie odbiorców oraz liczbie wysłanych i dostarczonych.

Każda wysyłka posiada również szczegółowe raporty, dostępne po kliknięciu w szczegóły na końcu wiersza. Zestawienie wszystkich wysyłek w danym okresie pobrać można jako plik doc lub csv.

Kliknięcie w szczegóły powoduje wyświetlenie tabeli z dokładnymi informacjami o wysyłce. Oprócz liczby wysłanych i niewysłanych wiadomości, raport zawiera również informacje z jakich powodów wiadomość nie dotarła do odbiorcy. Numery osób należących do poszczególnych grup (dostarczone, niedostarczone z powodu…) pobrać można w pliku csv lub xml.

Dodatkowo istnieje możliwość grupowania, rozgrupowania oraz filtrowania wiadomości. Funkcja grupowania umożliwia połączenie wybranych wysyłek w kampanię. W celu zgrupowania wysyłek należy kliknąć na wybrany wiersz tabeli, a następnie użyć przycisku grupuj wybrane. Z kolei w celu rozgrupowania wysyłek SMS klikamy na wybraną kampanię, a następnie używamy przycisku rozgrupuj wybrane. Użycie funkcji filtruj wiadomości umożliwia filtrowanie wysyłek SMS według nazwy, opisu oraz daty, a następnie połączenie ich w jedną grupę.

Raporty transakcyjne

Raporty transakcyjne, zawierają informacje na temat pojedynczych wiadomości SMS. Są to wiadomości, które zostały wysłane jako testowe oraz z bramki sms. W polu prezentowany okres można wybrać zakres czasu którego podsumowanie będzie dotyczyć. Dane z tego raportu są widoczne w tabelce po kliknięciu w +.

Tabela przedstawia zestawienie wiadomości SMS wysyłanych w wybranym okresie. Zestawienie te zawiera informacje o kampanii, liczbie wysłanych i dostarczonych, klikniętych, CTR (wskaźnik kliknięć) oraz szczegółach.

Można również dane wyeksportować do pliku CSV lub DOCJak możemy Ci pomóc?