Raporty Kampanie

W tej części system wyświetla raporty z wszystkich kampanii mailingowych. Raporty podzielone są względem 3 typów wysyłek: standardowe (jednorazowe, powitalne, cykliczne, godzinowe, optymalizator, weryfikujące), follow up oraz transakcyjne.

rodzaje raportów

Następnie użytkownik wybiera interesujący go okres: 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, ½ roku, cały rok, wszystkie lub wybrany, dowolny przedział czasu.

 

 

Po wybraniu czasu, w którym przeprowadzone były kampanie, wyświetlają się szczegółowe dane dotyczące danego okresu w formie graficznej (wykres) oraz tekstowej (tabela). Przeprowadzone wysyłki można grupować tworząc tak zwane kampanie. Dzięki temu powstają łączne statystyki dla kilku wysyłek (np. dotyczących promocji nowego produktu czy wydarzenia związanego z działalnością firmy). Kampanie tworzy się podczas wysyłki (w 3 kroku wysyłania) lub korzystając z przycisku Połącz/rozgrupuj kampanie – jednym kliknięciem zaznacza się wysyłki (zmienia się zaznaczenie na kolor niebieski), które mają zostać zgrupowane a następnie wykorzystuje się przycisk Połącz wybrane. W podobny sposób wygląda wyłączanie wysyłki z kampanii – należy ją zaznaczyć i użyć przycisku Rozgrupuj wybrane. Domyślnie nazwa kampanii nosi nazwę „Nowa kampania”. Aby edytować nazwę kampanii należy dwukrotnie w nią kliknąć.

 

Pierwsza część to tabela o następujących polach:

 • NR – numer wysyłki
 • Typ wiadomości – informacja czy wysłana wiadomość to e-mail w formacie HTML czy TXT
 • Nazwa newslettera – nazwa nadana newsletterowi – nazwa pliku w folderze gotowe w module MAILING
 • E-mail nadawcy – e-mail nadawcy wysyłki, który został ustawiony w 1 kroku wysyłki, a który wyświetli się użytkownikom w skrzynce pocztowej
 • Nadawca e-maila – nadawca wysyłki, który został ustawiony w 1 kroku wysyłki, a który wyświetli się użytkownikom w skrzynce pocztowej
 • Grupa – grupa (y), do której mailing został wysłany
 • Komentarz – daje możliwość dodania swoich uwag poprzez dwukrotne kliknięcie w puste pole
 • Data – data, na którą zaplanowano wysyłkę
 • Temat – temat wiadomości, który został ustawiony w 1 kroku wysyłki, a który wyświetli się użytkownikom w skrzynce pocztowej
 • Wysłane – liczba wszystkich maili, które zostały wysłane
 • Zwroty i zwroty % – liczba zwrotów wraz z wskaźnikiem procentowym
 • Otwarcia uniq i otwarcia uniq % – liczba maili otworzonych przez unikalnych odbiorców wraz z wskaźnikiem procentowym ORu (ORu=otwarcia unikalne/wysłane*100)
 • Otwarcia all i otwarcia all % – liczba wszystkich otwarć maili przez użytkowników wraz z wskaźnikiem procentowym OR (OR=otwarcia all/wysłane*100)
 • Otwarcie przez RSS – liczba otwarć wiadomości za pośrednictwem kanału RSS zintegrowanego z SARE; dane zostaną wyświetlone, jeżeli kanał RSS został uprzednio włączony w Preferencjach
 • Wypisało się i wypisało się % – liczba osób, które po tej wysyłce wypisały się z bazy wraz z wskaźnikiem procentowym
 • Kliknięcia uniq i kliknięcia uniq % – liczba kliknięć w jakikolwiek link w wiadomości przez unikalnych odbiorców wraz z wskaźnikiem procentowym CTRu (CTRu=kliknięcia unikalne/wysłane*100)
 • Kliknięcia all i kliknięcia all % – liczba wszystkich kliknięć w linki zawarte w wiadomości przez użytkowników wraz z wskaźnikiem procentowym CTR (CTR=kliknięcia all/wysłane*100)
 • CTR REACH uniq % – kliknięcia unikalne/(wysłane – zwroty)*100
 • CTOR % – kliknięcia unikalne/otwarcia unikalne *100
 • Transfer – wartość transferu wygenerowanego podczas wysyłki
 • Szczegóły – po kliknięciu pojawiają się szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej kampanii bądź pojedynczej wysyłki, zorganizowane w pięciu zakładkach (w dalszej części opisane). Aby przejść do szczegółów należy wklikać się tu:

  Poniżej podgląd wskaźników. Istnieje możliwość ukrycia pewnych wskaźników w raportach na wyświetlanej stronie Preferencje -> Wyświetlanie danych

   

   

  Pod tabelą prezentującą wybrany okres dostępne są wykresy i zestawienia tabelaryczne dotyczące:

  • Tagów z przeprowadzonych wysyłek i kampanii – po kliknięciu w nazwę tagów (które pogrupowane są alfabetycznie można zobaczyć liczbę kliknięć, wysyłki, w których został zamieszczony, przejrzeć i zarządzać adresami, które kliknęły w tag)
  • Przebiegu mailingów procentowo (wysyłek lub kampanii – należy wybrać z listy)
  • Wysłanych maili i zwrotów (wysyłek lub kampanii – należy wybrać z listy)
  • Transferu danych (wysyłek lub kampanii – należy wybrać z listy)
  • Otwarć i kliknięć dzień po dniu
  • Otwarć i kliknięć godzina po godzinie


  Raport za prezentowany okres można pobrać w formacie pdf lub csv, klikając tu:

   

   

  Istnieje również możliwość uzyskania informacji o zrealizowanych wysyłkach typu follow up i transakcyjnych.

   

  Znajdują się tam takie nazwy kolumn jak: Nazwa newslettera, grupa, ustawienia wysyłki, wysłane, zwroty, otwarcia uniq, wypisało się klikniecia uniq, CTR uniq%, transfer, szczegóły. Analogicznie jak w przypadku wysyłek standardowych pojawią się takie statystyki jak: tagi, przebieg mailingów, wysłane maile i zwroty, transfer danych, otwarcia i kliknięcia dzień po dniu, otwarcia i kliknięcia godzina po godzinie. Dane można wyeksportować do pliku .csv i .pdf

  Dla wysyłek transakcyjnych widnieje zestawienie tabelaryczne z takimi kolumnami jak: kampania, wysłane, zwroty, otwarcia uniq, wypisało się, kliknięcia uniq, CTR uniq%, CTOR, szczegóły.

Raport szczegółowy - wysyłka

Raport szczegółowy zawiera dokładne statystyki dotyczące wybranej  wysyłki w podziale na 6 zakładek: informacje ogólne, statystyki czasowe, analiza zwrotów, informacje o odbiorcach, urządzenia odbiorców, analiza wiadomości

Dane ze wszystkich 5 zakładek można wyeksportować do pliku pdf, gdzie jest możliwość doprecyzowania również zakresu, jaki ma zostać wygenerowany, jak poniżej.

W ramach takiego raportu dostępne są następujące zakładki a w nich wskazane dane:

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Informacje systemowe
  • Numer wysłki
  • Nazwa newslettera
  • Data wysyłki
  • Kodowanie e-maila
  • Grupy wysyłkowe
  • Zaplanowane przez
 2. Informacje o wysyłce
  • Nadawca maila
  • Adres Reply-To
  • Tytuł maila
  • Średni rozmiar maila
  • Łączny rozmiar
  • Użyte filtry
  • Osadzenie Grafik
 3. Wartości liczbowe
  • Wysłane
  • Zwroty
  • Otwarte
  • Otwarte unikalne
  • Kliknięte
  • Kliknięte unikalne
  • Wypisało sięPo kliknięciu na nazwę jednej z powyższych kategorii wyświetla się okno z listą należących do niej adresów e-mail i linkiem zarządzaj adresami. Kliknięcie w link umożliwia wykonywanie operacji na adresach z danej kategorii. Dostępne są funkcje: dodawania do grupy, usuwania z grupy, zmiana statusu, kasowanie i eksport. Można również pobrać plik xml lub csv z adresami, dla których odnotowano wybrane zdarzenie.

    

 4. Wskaźniki wysyłki
  • OR unikalne
  • OR nieunikalne
  • Open reach
  • CTR unikalne
  • CTR nieunikalne
  • CTOR
  • CTR Reach unikalne
 5. Kolejnym modułem raportów na tej stronie jest Mapa kliknięć – Po kliknięciu w ikonę newslettera z palcem wskazującym – mapa kliknięć – pojawia się wybrany newsletter z informacją dotyczącą liczby kliknięć w poszczególne miejsca na całym jego obszarze. Informacja taka wyświetla się po najechaniu kursorem myszki na podlinkowany obiekt lub fragment tekstu. Aby zaprezentować wszystkie kliknięte obszary należy zaznaczyć checkbox „Wszystkie kliknięcia”
 6.  Kolejna część raportu to najpopularniejsze linki wraz z liczbą kliknięć. Tabela Najpopularniejsze adresy URL informuje użytkownika o najczęściej klikanych linkach zamieszczonych w danym newsletterze. Można także otagować adres URL bądź ScriptSpot, klikając dwukrotnie na odpowiedni wiersz w kolumnie Tagi. Otworzy się pole edycji, gdzie należy wpisać nazwę tagu, oznaczając tym samym dany link. Dla zatwierdzenia należy kliknąć przycisk „OK”. Oprócz liczby kliknięć prezentowane są wskaźniki CTR i CTOR obrazujące popularność linków. Można również zarządzać adresami, które klikały w dany link (kliknięcie w link rozwija listę) lub pobrać plik csv/xml z danymi. Poza popularnymi linkami sekcja raportów zawiera również informacje o popularnych tagach wraz z liczbą kliknięć. Cały moduł z najpopularniejszymi linkami i tagami można wyeksportować do pliku csv 
 7.  Ostatnim elementem raportu w omawianej zakładce (Informacje ogólne) jest analiza według cech. Opcja ta daje możliwość weryfikacji niektórych statystyk oraz adresów pod względem danej cechy. Należy wybrać z listy rozwijanej daną cechę utworzoną w systemie, a następnie kliknąć w jedną z poniższych kategorii:

  • Wysłane
  • Zwroty
  • Otwarcia uniq
  • Kliknięcia uniq
  • Wypisało się

Po kliknięciu pojawią się dane tabelaryczne oraz wykres z prawej strony.

STATYSTYKI CZASOWE

Odrębną (drugą) zakładką raportów są Statystyki czasowe, gdzie znajdują się zestawienia tabelaryczne i graficzne dotyczące:

 • Otwarć i kliknięć godzina po godzinie
 • Otwarć i kliknięć dzień po dniu
 • Otarć i kliknięć wg dni tygodni

ANALIZA ZWROTÓW

Trzecią zakładką jest analiza zwrotów. Znajdują się w niej informacje o odnotowanych zwrotach wraz z powodami. Tabela zawiera informację o przyczynie zwrotu wraz z liczbowym oraz procentowym wskaźnikiem. Po kliknięciu w dany powód pojawia się okno z adresami, które odnotowały owy zwrot, a którymi można następnie zarządzać. Obok znajduje się również wykres kołowy, na którym przedstawiony jest rozkład procentowy powodów zwrotów.

Informacje co dany powód dokładniej oznacza, znajdziecie Państwo tutaj : https://sare.pl/baza-wiedzy/2017/03/21/analiza-zwrotow/

 

INFORMACJE O ODBIORCACH
URZĄDZENIA ODBIORCÓW

W czwartej (Informacje o odbiorcach) i piątej (Urządzenia odbiorców) zakładce znajdują się kolejne szczegółowe informacje takie jak:

 • Statystyki domenowe – dla wiadomości wysłanych, otwartych, klikniętych, zwrotów lub wypisów (należy wybrać z listy). Ponadto istnieje możliwość rozgrupowania ogólnych domen na bardziej szczegółowe.
 • Statystyki lokalizacji adresów IP – z podziałem na kraj, region i miejscowość
 • Statystyki urządzeń – dla wiadomości otwartych i klikniętych
 • Kategorie urządzeń – dla wiadomości otwartych i klikniętych
 • Statystyki agentów pocztowych – otwarcia – informacje o agentach pocztowych i systemach operacyjnych
 • Statystyki przeglądarek – kliknięcia – informacje o przeglądarkach i systemach operacyjnych

ANALIZA WIADOMOŚCI

Uzyskana liczba punktów danej kreacji mailingowej w spam teście.

Raport szczegółowy - kampanie

Raport szczegółowy dla kampanii przedstawiony jest analogicznie do raportów z pojedynczych wysyłek. Jest tylko kilka elementów, które się różnią.

Zakładka pierwsza Informacje ogólne:

 • Numer kampanii
 • Nazwa kampanii
 • Data pierwszej wysyłki
 • Prezentowany okres – okres, w którym wysyłane były wiadomości w ramach wybranej kampanii
 • Średni rozmiar maila
 • Łączny rozmiar
 • Wysłanych wiadomości – liczba maili wysłanych w ramach kampanii (we wszystkich wysyłkach)

Pozostała część analogicznie do raportów pojedynczych wysyłek

Zakładka druga Statystyki czasowe – dodatkowo wyróżnione są tutaj na wykresach:

 • Przebieg mailingów (procentowo) z wyróżnieniem na kolorowo otwarć, kliknięć, wypisów
 • Wysłane maile i zwroty
 • Transfer danych

Pozostała część analogicznie do raportów z pojedynczych wysyłek.Jak możemy Ci pomóc?