Raporty dynamiczne

Moduł raportów dynamicznych pozwala na samodzielne definiowanie raportów z przeprowadzonych wysyłek i kampanii. Raport ten zawiera dane wskazane przez autora i jest generowany w momencie uruchomienia. Dzięki temu, dane są aktualne w momencie generowania raportu (brak danych archiwalnych). Sam raport, oprócz standardowych wskaźników jak np. OR czy CTR, może zawierać w sobie zaawansowane wyliczenia, wśród nich np. wskaźnik OR i CTR nieuwzględniający zwrotów z wysyłek. Wygląd raportu zależny od ustaleń autora  – definiowany jest za pomocą kodu HTML. Kolorystyka i motyw graficzny są w pełni edytowalne z poziomu systemu, natomiast dane uzupełniane są za pomocą SAREscript.

Aby utworzyć nowy raport, konieczna jest aktywna funkcjonalność „SAREscript”. Nowy dokument raportu tworzy się, wybierając kolejno raporty dynamiczne. W tym miejscu można uruchomić lub edytować już istniejące raporty oraz stworzyć nowy. Kliknięcie w przycisk Utwórz raport powoduje otwarcie edytora HTML – narzędzia do tworzenia dynamicznych raportów.

Moduł dynamicznych raportów składa się z następujących elementów:

  • Opis komunikatu (komentarz) – informacja widoczna w systemie, warto opisać, co dany raport w sobie zawiera
  • Tytuł/Temat raportu – nazwa raportu widoczna w systemie
  • Treść komunikatu – HTML – część modułu, w której tworzona jest wiadomość (edytor HTML)
  • Przycisk Zapisz – przycisk do zapisu raportu

Zasadnicza część raportu tworzona jest za pomocą edytora HTML. Edytor pozwala na tworzenie struktury dokumentu (najlepiej budować go na tabelach, podobnie jak newslettery), a następnie wstawianie kolejnych skryptów do uzupełniania danych raportu. Aby dodać skrypt z menu edytora, należy wybrać ikonę SAREscript. W nowym oknie wprowadzić można skrypt generujący odpowiednie dane w raporcie. Szczegółowy opis oraz przykłady zastosowania skryptów dostępne są pod adresem http://dev.sare.pl/sarescript/funkcje-sarescript/.

Przygotowany raport należy zapisać, korzystając z przycisku Zapisz. Jeżeli proces zapisu przebiegł pomyślnie, pojawi się komunikat informujący o zapisie oraz przycisk Przejdź do strony raportów dynamicznych, gdzie można uruchomić przygotowany raport.

Klikając w nazwę raportu, wyświetlony zostanie szablon – szkielet, w którym SAREscript uzupełnia dane z wysyłek. Aby uruchomić raport, należy wybrać opcję Uruchom w prawej części strony (w wierszu z nazwą raportu). Raport zostanie wygenerowany po zdefiniowaniu parametrów oraz kliknięciu w wybrany format (HTML). Opracowany raport można edytować – poprzez wybranie opcji edytuj lub usunąć z systemu – kliknięcie w kasuj.