Raporty Adresy

Po wybraniu okresu, który interesuje użytkownika (1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, ½ roku, cały rok, wszystko) prezentowane są dane liczbowe dotyczące nowych subskrybentów

  • Nowi subskrybenci – adresy, które zostały automatycznie przesłane do systemu, dzięki zintegrowaniu formularza zapisu na stronie www z bazą w systemie SARE
  • Adresy niepotwierdzone – suma adresów niepotwierdzonych z wybranego okresu
  • Wypisani – liczba subskrybentów, którzy zrezygnowali korzystając ze stopki wypisu w newsletterze
  • Adresy z importu – zaimportowane do systemu przez użytkownika
  • Adresy dopisane ręcznie – zapisane w bazie poprzez opcję Adresy – dodaj adres

Po kliknięciu w szczegóły system wyświetla dokładniejsze statystyki, takie jak: adres e-mail, kiedy nastąpiło dopisanie bądź wypisanie adresu, z którego interfejsu tego dokonano, nr importu. Istnieje możliwość wyeksportowania danych do .xml bądź .csv

 

Jeśli użytkownik korzysta z mechanizmu wypisu z podaniem powodu, to te dane będą widoczne również tutaj:

 

Rejestracja adresów – pod danymi liczbowymi prezentowany jest wykres rejestrowanych adresów w wybranym okresie oraz szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

Domeny (stan aktualny) – wykres przedstawia bieżący rozkład domen subskrybentów. Po prawej stronie zapisane są statystyki w procentach.