Przeprowadzenie wysyłki tylko do odbiorców, którzy nie otworzyli poprzedniej wiadomości

Aby wysłać wiadomość tylko do osób, które nie otworzyły poprzedniej należy:


 1. Na 3cim kroku wysyłki użyć „SAREscript”
 2. Dodaj nowy filtr
 3. Wybieramy „Wyniki wysyłek”
 4. W otwartym oknie klikamy w „Otwarte”
  Ustawiamy warunek: Wyślij jeśli każdy.. Adresat NIE otworzył wiadomości
  Zaznaczamy numer wysyłki, która nas interesuje.
 5. Wprowadź nazwę filtra i zapisz go.
 6. Wybierz nowo utworzony filtr z listy.
  Dodatkowo pod tabelą z filtrami znajduje się przycisk „Testuj filtry”, po kliknięciu którego wyświetla się ilość adresów które spełniają kryteria ustawione w filtrze.Po wybraniu filtra planujemy wysyłkę wg standardowej procedury. 


Jak możemy Ci pomóc?