Konfiguracja użytkownika SMTP

1. Wysyłka do grupy adresatów

SAREscript

Edytujemy skrypt:

SAREscript -> Preferencje -> Dodaj nowy skrypt (lub) edytuj już gotowy.

Wybieramy typ interfejsu – e-mail i nadajemy mu nazwę:


Ustawienia SMTP

Ustawiamy nazwę użytkownika, hasło, język. Wybieramy interfejs lub interfejsy których chcemy używać.

Jeśli chcemy otrzymywać maila z weryfikacją przed rozpoczęciem wysyłki zaznaczamy checkbox i kod, który będziemy musieli wybrać.

Konfigurujemy program pocztowy zgodnie z instrukcją (do pobrania po kliknięciu na znak zapytania).

2. Wiadomość o charakterze transakcyjnym

Ustawienia STMP

Ustawiamy nazwę użytkownika, hasło, język.

Wybieramy grupę do której dopisywane będą maile wpisywane ręcznie.
(Przy wysyłce na adres, którego nie było wcześniej w systemie następuje zapis z brakiem weryfikacji (możliwa w późniejszym terminie wysyłka weryfikująca)


3. Wysyłka do dowolnego odbiorcy przez serwery wysyłkowe SARE

Zaznaczasz funkcję ”SMTP” (Simple Mail Transfer Protocol) w systemie.

Wysyłasz mail do konkretnego odbiorcy przez serwery wysyłkowe SARE na dowolny adres.

 Z tak przeprowadzonej wysyłki nie są gromadzone statystyki.