Komunikaty subskrypcji

Komunikaty, które stanowią składnik scenariuszy akcji. Są to dowolne informacje w postaci HTML lub tekstowej, które automatycznie zostaną wyświetlone lub wysyłane internaucie po wykonaniu przez niego określonej czynności, takiej jak: dopisanie adresu poprzez stronę www, potwierdzenie dopisania adresu e-mail, automatyczne wypisanie z poziomu maila.

Do komunikatów subskrypcji przejdziesz klikając w Preferencje (koło zębate) w prawym górnym rogu systemu.

Rodzaje komunikatów

Wszystkie zdefiniowane obiekty wyświetlane są w tabeli.
Tworzone w tej części obiekty stanowią składnik scenariuszy subskrypcji tworzonych w Preferencje-> Scenariusze subskrypcji.

Wyróżniamy trzy rodzaje komunikatów:

 • mail administracyjny TXT – najczęściej jest nim mail z prośbą o potwierdzenie dopisania się do bazy (mail weryfikacyjny)
 • obiekt HTML/TXT – dowolna strona HTML stworzona i umieszczona w SARE lub dowolny e-mail (w wersji HTML lub TXT), może to również być aktualny newsletter
 • przekierowanie – adres URL (link do strony znajdującej się „poza” SARE)

Opis kolumn:

 • Identyfikator komunikatu – unikalny identyfikator komunikatu, pierwsze dwie litery oznaczają rodzaj komunikatu, zaś trzy kolejne cyfry to numer komunikatu (MA – mail administracyjny, ME – HTML/TXT , RE – przekierowanie)
 • Tytuł komunikatu – temat e-maila lub tytuł strony www
 • Opis komunikatu – objaśnienie lub komentarz wskazujący, co dany komunikat zawiera, np. w skrócie użytkownik opisuje, jaka jest treść maila czy newslettera
 • Typ komunikatu – informacja, czy jest to komunikat HTML, czy TXT
 • Ostatnia modyfikacja komunikatu – data ostatniej zmiany w komunikacie
 • Scenariusz – informacja o scenariuszu, do którego przypisany jest komunikat – jeden komunikat może być przypisany do kilku scenariuszy
 • Kodowanie podczas wysyłania – rodzaj kodowania, jaki użytkownik wybrał do obsługi komunikatu (istotne jedynie jeżeli obiekt będzie wysyłany jako e-mail).
 • Edytuj komunikat – możliwość dokonywania zmian w istniejących komunikat

 

Projektowanie komunikatu w edytorze Drag & Drop

W bardzo szybki sposób możesz zaprojektować wizualnie swój własny komunikat subskrypcji za pomocą intuicyjnego edytora Drag & Drop.

Tutaj znajdziesz informację jak używać nowoczesnego edytora

Po zaprojektowaniu kreacji i zapisaniu pozostaw ją w Mailing->Robocze.

Nie zapomnij o dodaniu do kreacji dynamicznych elementów jak np. %confirm_link%, który po kliknięciu przez odbiorcę zmieni jego status na potwierdzony, czy też %email%.

Kliknij poniższą ikonę, która przeniesie kreację do komunikatów:

Komunikatowi zostanie przypisany numer MExxxx, abyś mógł łatwo go później połączyć z konkretnym zdarzeniem.

Teraz pozostaje Ci tylko zmapować komunikat pod konkretny scenariusz subskrypcji !

Więcej w temacie tworzenia scenariuszy subskrypcji dowiesz się tu.

 

Dodanie nowych komunikatów w formacie - txt, html lub przekierowanie

Program SARE zawiera w standardzie domyślne komunikaty, które możesz całkowicie dostosować pod swoje preferencje oraz pod kilka różnych interfejsów (np. do wersji angielskiej Twojej strony).

Aby dodać nowy komunikat, należy z listy znajdującej się na samej górze strony wybrać odpowiedni typ komunikatu i kliknąć “DODAJ”.

Opis formularza do stworzenia komunikatu typu: mail administracyjny – TXT

 • opis komunikatu – użytkownik w kilku słowach opisuje, czego dany komunikat  dotyczy (to jest informacja tylko dla użytkownika)
 • tytuł strony/temat maila – użytkownik wpisuje temat e-maila lub tytuł strony www
 • kodowanie komunikatu – użytkownik wybiera rodzaj kodowania
 • treść maila administracyjnego – TXT – użytkownik wpisuje tylko tekst e-maila

Opis formularza do stworzenia komunikatu typu: HTML/TXT

 • opis obiektu – użytkownik w kilku słowach opisuje, czego dany komunikat dotyczy (to jest informacja tylko dla użytkownika)
 • tytuł strony/temat maila – użytkownik wpisuje temat maila lub tytuł strony www
 • kodowanie komunikatu – użytkownik wybiera rodzaj kodowania
 • treść komunikatu – w tym przypadku użytkownik ma do wyboru stworzenie maila lub strony w wersji HTML, lub stworzenie maila tekstowego

 

Opis formularza do stworzenia komunikatu typu: przekierowanie

 • opis komunikatu – użytkownik w kilku słowach opisuje, czego dany komunikat dotyczy (to jest informacja tylko dla użytkownika)
 • URL przekierowania – użytkownik wpisuje adres URL strony znajdującej się „poza” SARE, na którą nastąpi przekierowanie

 Jak możemy Ci pomóc?