Jak zrealizować wyniki wysyłek/ wyniki kampanii w SAREscript?

Skrypt wyniki wysyłki/wyniki kampanii pozwala na realizację wysyłki w zależności od otrzymanych wcześniej wyników zrealizowanych już mailingów. Pozwala zatem na realizację kolejnego e-mailngu jeśli dla wcześniejszego został kliknięty określony link, została otwarta wcześniejsza wiadomość itd.

KROK 1

Podczas planowania wysyłki w trzecim kroku wysyłania używamy SAREscript a następnie klikamy dodaj nowy filtr.

Zostanie wyświetlone okno z możliwymi do wyboru funkcjami. Wybieramy wyniki wysyłek lub wyniki kampanii.


KROK 2

W nowo wyświetlonym oknie wybieramy od jakich parametrów chcemy uzależnić kolejną wysyłkę, czy od wcześniej wysłanych wiadomości, otwartych, klikniętych, klikniętych tagów czy otrzymanych zwrotów. Jeśli ma ona zostać uzależniona od wyników wysłanej już wiadomości e-mail, zaznaczamy czy wiadomość została wysłana do adresata czy nie oraz wskazujemy której wiadomości ma dotyczyć skrypt.

Skrypty można łączyć ze sobą określając czy każdy warunek musi być spełniony czy dowolny.


Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy OK. Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy wstaw. W celu sprawdzenia poprawności działania, należy kliknąć przycisk testuj skrypt.

UWAGA! Wcześniej należy zaznaczyć grupę, dla której będzie realizowana wysyłka.