Jak zrealizować wyniki wysyłek SMS w SAREscript?

Skrypt wyniki wysyłki SMS pozwala na realizację wysyłki e-mail w zależności od otrzymanych wcześniej wyników zrealizowanej wysyłki SMS.

KROK 1

Podczas planowania wysyłki w trzecim kroku wysyłania zaznaczamy użyj SAREscript a następnie klikamy dodaj nowy skrypt zaawansowany.

Zostanie wyświetlone okno z możliwymi do wyboru funkcjami. Wybieramy wyniki wysyłek SMS.


KROK 2

W nowo wyświetlonym oknie wybieramy od jakich parametrów chcemy uzależnić wysyłkę e-mail, czy od dostarczonych czy wysłanych wiadomości SMS. Skrypty można łączyć ze sobą określając czy każdy warunek musi być spełniony czy dowolny.

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy OK. Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy wstaw. W celu sprawdzenia poprawności działania, należy kliknąć przycisk testuj skrypt.

UWAGA! Wcześniej należy zaznaczyć grupę, dla której będzie realizowana wysyłka.Jak możemy Ci pomóc?