Przykład wykorzystania wysyłek cyklicznych

KROK 1

W celu uruchomienia maili cyklicznych wysyłanych w formie follow-up w określonych odstępach czasu należy rozpocząć od przygotowania w systemie mailingów, które mają być wysyłane, a następnie utworzyć nową cechę

Wiadomości typu follow-up są realizowane w oparciu o wartość cechy przypisanej dla wybranej cechy w systemie. W pierwszym kroku należy przejść do Adresy > struktura bazy i utworzyć cechę o nazwie follow-up.

Następnie klikamy przycisk dodaj nową cechę.

KROK 2

Z poziomu Mailing > wysyłanie wybieramy mailing, który powinien zostać wysłany a następnie określamy rodzaj wysyłki. W omawianym przypadku wybieramy wysyłkę cykliczną.

Następnie uzupełniamy nadawcę e-maila, e-mail nadawcy oraz tytuł, a także wskazujemy adres e-maila testowego

KROK 3

W trzecim kroku wysyłania wybieramy grupę, do której ma być realizowana wysyłka (do której będą dopisywane adresy) oraz definiujemy filtr prosty oraz filtr zaawansowany.

Filtr prosty określa, dla jakiej wartości cechy ma być wysłany dany NL. Jeśli wysyłamy pierwszy to wybieramy follow-up=1, jeśli drugi to follow-up=2.

W celu przygotowania filtru wybieramy przycisk dodaj nowy filtr:

 

W pierwszej kolumnie wybieramy cechę follow-up a w trzeciej wpisujemy wartość, której ma odpowiadać wysłanie naszej wiadomości.

UWAGA: Jeśli wysyłamy pierwszy mailing to nie wybieramy filtru prostego!

Następnie należy uwtorzyć filtr SAREscript. Zaznaczamy checkobox użyj filtru zaawansowanego a następnie wklejamy poniższy kod:

set_val(‚Follow-up’,get_val(‚Follow-up’)+1);

Umożliwia on na zwiększenie cechy o 1.

 

KROK 4

Planując kolejną wysyłkę należy pamiętać, aby został zaznaczony zarówno filtr prosty jak
i zaawansowany.

Następnie określamy termin realizowanych wysyłek, np. codziennie o godzinie 12:00.Jak możemy Ci pomóc?