Jak wylosować adresy za pomocą SAREscipt?

Skrypt losuj adresy pozwala na wylosowanie określonej liczby adresów oraz zapisania ich do istniejące już lub nowej grupy.

KROK 1

Z menu SAREscript wybieramy uruchom a następnie klikamy losuj adresy.

[zdjęcie 1]

W ramce znajdującej się po prawej stronie wybieramy losuj adresy.

[zdjęcie: losuj adresy]

KROK 2

W nowo wyświetlonym oknie określamy liczbę adresów, które chcemy wylosować, określamy z której grupy powinny być wylosowane oraz do której skopiowane.

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy OK. Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce. W celu wykonania skryptu klikamy wykonaj skrypt > OK.

UWAGA! Wcześniej należy zaznaczyć grupę, dla której będzie realizowana wysyłka. Wyboru dokonujemy u góry strony w źródle danych.