Jak wygenerować kody rabatowe za pomocą SAREscript?

Skrypt generuj kody rabatowe pozwala na wygenerowanie unikalnych kodów rabatowych oraz przypisania ich wybranej bazie lub wybranym adresom e-mail.

KROK 1

Z menu SAREscript wybieramy uruchom a następnie klikamy generuj kody rabatowe.

[zdjęcie 1]

W ramce znajdującej się po prawej stronie wybieramy generuj kody rabatowe.

[zdjęcie: generuj kody rabatowe]

KROK 2

W nowo wyświetlonym oknie określamy z jakich znaków powinny składać się kody, następnie należy określić liczbę znaków, z których ma składać się wygenerowany kod oraz określić, w której cesze powinien zostać zapisany.

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy OK. Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce. W celu wykonania skryptu klikamy wykonaj skrypt > OK.

UWAGA! Wcześniej należy zaznaczyć grupę, dla której będzie realizowana wysyłka. Wyboru dokonujemy u góry strony w źródle danych.Jak możemy Ci pomóc?